KS

główne
ROZWIĄZANIA INDUSTRY 4.0
DLA MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH
FIRM PROJEKTOWYCH I PRODUKCYJNYCH
ZOBACZ JAK OPTYMALIZUJEMY FUNKCJONOWANIE
FIRM W 4 KROKACH
główne
ROZWIĄZANIA INDUSTRY 4.0
DLA MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH
FIRM PROJEKTOWYCH I PRODUKCYJNYCH

1. Analiza potrzeb

Zbadamy Twoje potrzeby i wymagania pod kątem obszaru zastosowań.

2. Dopasowanie produktów

Dobierzemy rozwiązania, które zoptymalizują i zwiększą wydajność pracy.

3. Wdrożenie i szkolenie

Równie ważne jak narzędzia są kompetencje do ich wykorzystywania.
Mając świadomość kompleksowości i stopnia zaawansowania naszych produktów, oferujemy bogaty katalog szkoleń przygotowujących pracowników o różnych kompetencjach do ich efektywnego wykorzystywania.
Dodatkowo KS Industry Solutions świadczy usługi związane z wdrażaniem wybranych rozwiązań u klientów poprzez instalację i konfigurację oprogramowania oraz dostosowanie jego parametrów do specyfiki i zapotrzebowania firmy.

4. Usługi projektowe

Usługi projektowe z zakresu optymalizacji linii produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Siemens Digital Industries Software – Plant Simulations oraz NX MCD. Wdrożenie oprogramowania Teamcenter PDM/PLM do zarządzania danymi projektowymi.

Przemysł 4.0

Usługi Industry 4.0 dostosowane do Twoich potrzeb.

PRZEMYSŁ 4.0

Przemysł 4.0 to kolejny krok w kierunku digitalizacji. Wdrażanie założeń czwartej rewolucji przemysłowej wpływa na zoptymalizowanie wielu procesów w firmie – jak np. optymalizacji produkcji. Istotnym aspektem działań jest personalizacji, czyli dostosowanie konkretnego wyrobu uzyskanego w procesie produkcyjnych do potrzeb klienta. Dobrym przykładem jest wytwarzanie małych serii produktu przygotowanych specjalnie dla wymogów danego odbiorcy.
W drodze do digitalizacji pomocne staje się rozbudowane środowisko inżynierskie „TIA PORTAL”, czyli platforma umożliwiająca konfigurację i dająca możliwość programowania całego systemu przy zastosowaniu jednakowych zmiennych procesowych.

WIRTUALNA FABRYKA

Obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności, utrzymanie skali jakości, zróżnicowany asortyment oraz elastyczność w specyfikacji produkowanych wyrobów – to priorytetowe założenia firm produkcyjnych, które realizowane dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.
Czwarta rewolucja przemysłowa zakłada promowanie rozwiązań informatycznych w mniej innowacyjnych sektorach przemysłu. W kontekście produkcji prowadzi do powstawania wirtualnych fabryk, które umożliwiają sprawdzenie (w trakcie symulacji), jak prosperowałaby fabryka w przestrzeni cyfrowej.
Fabryka przyszłości – zwana niekiedy fabryką inteligentną (smart factory) – ma bazować na pełnej integracji wszystkich urządzeń, maszyn, technik, systemów informatycznych, procesów biznesowych i źródeł informacji wykorzystywanych w procesie produkcji. Innymi słowy, smart factory to wszystkie obszary przedsiębiorstwa produkcyjnego połączone w inteligentne sieci.

TECNOMATIX

Symulacja pozwala na wcześniejsze sprawdzenie poprawności działań. Jest istotna w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa – także w środowisku wirtualnym. Kłopoty pojawią się podczas wprowadzania zmian, gdy konieczne jest wstrzymanie produkcji i sprawdzenie przygotowanych programów na sterowniki PLC pod kątem sprawności działania systemu.
Zastosowanie programów – takich jak Tecnomatix, Process Simulate, Plan Simulation czy NX Mechatronics Concept Designer – umożliwia optymalizację czasu wdrożenia poprzez wcześniejsze zlokalizowanie błędów softu i błędów logicznych. Oprogramowanie RobotExpert firmy Siemens Industry Software umożliwia projektowanie, symulowanie i optymalizowanie procesów związanych z zastosowaniem robotów, w tym programowanie offline robotów przemysłowych. Pozwala to zmaksymalizować szybkość, elastyczność i wydajność działania systemów zautomatyzowanych.

Zaufali nam

0 lat
doświadczenia
0
profesjonalistów
0
wykonanych projektów

create a map with google maps

Skontaktuj się z nami


KS Industry Solution Sp. z.o.o
ul. Jana Śliwki 3
44-102 Gliwice
office@ks-iss.com
Tel. +48 327 755 000
Sprzedaż: +48 500 184 921
Support: +48 506 118 234