KS

podstrony_produkt_tło
SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Chcesz usprawnić proces produkcyjny? Symulacja procesów produkcyjnych, czyli odwzorowanie w wirtualnej rzeczywistości Twojego realnego systemu, pozwala na jego dogłębne przeanalizowanie. W wyniku przeprowadzenia symulacji zyskujesz dane, dzięki którym możesz wprowadzić usprawnienia.

Dla kogo?

Przeprowadzenie symulacji procesów produkcyjnych jest uzasadnione w przypadku procesów, które charakteryzują się dużą zmiennością czy też złożonością interakcji między poszczególnymi operacjami. Analiza systemu podczas symulacji procesów produkcyjnych, w przeciwieństwie do analizy przeprowadzonej za pomocą klasycznych narzędzi (jak mapy procesów czy arkusze kalkulacyjne), nie jest oparta na wartościach uśrednionych. Powstałe w wyniku symulacji oczekiwane wyniki są więc możliwe do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo.

Dlaczego warto?

Główną korzyścią wynikającą z przeprowadzenia symulacji procesów produkcyjnych jest możliwość zdefiniowania najlepszych dla danego procesu rozwiązań i wyeliminowanie ryzyk. Uzyskane dane pozwalają na usprawnienie do maksimum procesu produkcyjnego.

Jak przebiega projekt?

Dane wejściowe

Danymi wejściowymi są wszystkie elementy wpływające na przebiegu. Ich określenie oraz odpowiedzenie na pytanie „czy są ode mnie zależne?”jest niezwykle istotnym elementem przeprowadzenia symulacji. Przykładowymi danymi wejściowymi są:

 • opis procesu,
 • dostępna powierzchnia do produkcji,
 • typy obiektów (maszyny CNC, suwnice, magazyny, wózki widłowe etc.),
 • ilość obiektów i czasy dla obiektów (czas procesu, czas przygotowania etc.),
 • przezbrojenia,
 • wymiary obiektów (długość, szerokość, wysokość),
 • logistyka wewnętrzna (wózki, przenośniki taśmowe etc.),
 • layout 2D,
 • plan produkcyjny,
 • strategia wyjściowa i wejściowa dla obiektów,
 • prędkości dla obiektów logistycznych,
 • zmiany pracy i przerwy,
 • pojemność buforów, strategie magazynowe, planowanie awarii oraz innego ograniczenia, jeśli istnieje.

Dane wyjściowe

Dane wyjściowe to wszystkie parametry, których zmienność zostanie poddana obserwacji podczas symulacji. Przykładowe dane wyjściowe to:

 • dobór optymalnych wielkości zasobów (np. pojemności buforów),
 • testowanie różnych scenariuszy produkcyjnych,
 • sprawdzenie wąskich gardeł procesu i layoutu zakładu pod kątem procesu,
 • analiza i optymalizacja zużycia energii elektrycznej,
 • analiza tras logistycznych i ścieżek przepływu zasobów,
 • testowanie wydajności układu logistycznego lub produkcyjnego,
 • badanie wpływu awarii na niezawodność układu,
 • możliwość przeprowadzenia wirtualnego uruchomienia ze sterownikiem PLC,
 • raporty utylizacji urządzeń i zasobów.
0 lat
doświadczenia
0
profesjonalistów
0
wykonanych projektów

create a map with google maps

Skontaktuj się z nami


KS Industry Solution Sp. z.o.o
ul. Jana Śliwki 3
44-102 Gliwice
office@ks-iss.com
Tel. +48 327 755 000
Sprzedaż: +48 500 184 921
Support: +48 506 118 234