Elektronika i Półprzewodniki

Obecnie prawie miliard tranzystorów przypada na jednego człowieka. Oczywiście większość z nich znajduje się u urządzeniach serwerowych, komputerach, smartfonach, odtwarzaczach MP3 i tabletach. Jednak w ostatnich latach coraz więcej z nich trafia do samochodów, sieci energetycznych, dróg i linii kolejowych.

Producenci urządzeń półprzewodnikowych odczuwają wzrost wymagań pochodzących z wielu źródeł. Znaczące rozdrobnienie rynku potrzeb, wzrost kosztów projektu, coraz większe skomplikowanie produktów, zmniejszanie się średniej ceny sprzedaży i nieustające tempo innowacji, tworzą intensywne naciski na przemysł półprzewodnikowy. Przekłada się to na niedotrzymywanie terminów wprowadzenia produktów na rynek czy też przekraczanie zaplanowanych budżetów.

Oprogramowanie PLM jest sprawdzonym rozwiązaniem do zarządzania urządzeniami półprzewodnikowymi od samej koncepcji poprzez produkcje po wycofanych z eksploatacji. Oprogramowanie to pozwala zoptymalizować zwrot z inwestycji w badania i rozwój, ponowne wykorzystanie cennej własności intelektualnej. Możliwości te pozwalają wprowadzić odpowiednie produkty SoC (System-on-Chip) czy układy scalone z większą pewnością oraz zwrotem z inwestycji (ROI), szybszym czasem do wprowadzenia na rynek, a także poprawą jakości i lepszą współpracą między partnerami.

Oprogramowanie PLM oferuje unikalne możliwości producentom urządzeń półprzewodnikowych:

  • Optymalizację R&D urządzeń półprzewodnikowych w całym cyklu życia produktu.
  • Ujednolicenie procesów podejmowania decyzji w zakresie projektowania urządzeń.
  • Maksymalizację bezpiecznego ponownego wykorzystania sprawdzonej rozwiązań w projektowaniu i produkcji nowych urządzeń
  • Budowanie bezpiecznej i skalowalnej platformy współpracy z partnerami biznesowymi
  • Zwiększenie udziału wszystkich zainteresowanych stron w procesie projektowania urządzeń

Dzięki zastosowaniu oprogramowania PLM, klienci osiągają realne wartości biznesowe poprzez poprawę podstawowych obszarów działalności, takich jak:

  • Znaczne ograniczenie wad i kosztów przygotowania masek
  • Poprawę ponownego wykorzystania projektów
  • Zwiększenie wydajności poprzez efektywne zarządzanie
  • Zwiększenie jakości urządzenia końcowego poprzez nadzorowanie całego procesu produkcji
  • Poprawę współpracy między producentami urządzeń, dostawcami usług IP

Siemens PLM Semiconductor (PDF)