Plant Simulation dla magazynów i centrów logistycznych

Podsumowanie

Tecnomatix Plant Simulation dla Magazynów i Centrów Logistycznych umożliwia szybkie tworzenie realistycznych modeli symulujących dynamiczne operacje magazynowania i logistyki. Plant Simulation pozwala ocenić właściwości i wydajność alternatywnych projektów na długo przed ich wdrożeniem w rzeczywiste procesy, tym samym umożliwiając podejmowanie mądrzejszych decyzji, minimalizując tworzenie nowych wersji projektu.

Wyzwania w magazynowaniu i logistyce

W obecnej gospodarce globalnej, magazynowanie i logistyka obejmują więcej niż tylko „przepychanie pudełek”. Magazyny działają teraz w dynamicznych globalnych łańcuchach dostaw. Wybitnie konkurencyjny ogólnoświatowy rynek, wymaga racjonalnego podejścia do projektowania dynamicznych działań magazynowych i logistycznych. Szybkość, wydajność i jakość muszą być równocześnie ulepszane, nie tylko na poziomie działania, ale także podczas projektowania i implementacji.

Dynamiczne symulacje działań stały się niezbędną pomocą dla osiągnięcia tych celów strategicznych. Aby sprostać tym celom, Tecnomatix Plant Simulation zapewnia rozwiązanie, które umożliwia ocenę wydajności magazynu z kompleksowej, „opartej na faktach” perspektywy.

Korzyści:

 • Redukcja czasu projektowania magazynów i operacji logistycznych.
 • Optymalne wykorzystanie zasobów, w tym personelu, doków, powierzchni i innych czynników.
 • Rozwinięta analiza wielowariantowa i ocena scenariuszy.
 • Optymalny zwrot inwestycji w wyposażenie i system do zarządzania magazynem.
 • Niezrównana dokładność i realizm wyników.
 • Zestaw predefiniowanych reguł sterowania.
 • Wizualizacja i animacja operacji i ich wydajności.
 • Potężne narzędzie do komunikowania alternatywnych projektów z ich wydajnością.

Cechy:

 • Symulacja złożonych systemów produkcji i strategii kontroli.
 • Obiektowe modele hierarchiczne magazynów, obejmujące procesy biznesowe, logistyczne i produkcyjne.
 • Wykresy i tabele w celu analizy przepustowości, zasobów i wąskich gardeł.
 • Kompleksowe narzędzia do analizy, włącznie z automatycznym analizatoremwąskich gardeł, wykresami Sankey’a (strumieniowymi) i diagramami Gantta.
 • Wizualizacja i animacja 3D online.
 • Zintegrowane sieci neuronowe i przeprowadzanie eksperymentu.
 • Zautomatyzowana optymalizacja parametrów systemu.
 • Otwarta architektura systemu wspierająca wiele interfejsów i możliwości integracji (ActiveX, C, CAD, MS Excel, Oracle SQL, OPC).

Gotowość na wyzwania teraźniejszości i przyszłości

Tradycyjnie, firmy musiały liczyć na „szczęśliwy traf” w zakresie operacji magazynowania i logistyki. Obecnie Plant Simulation wspiera symulację przepływu materiału, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o fakty jeśli chodzi o:

 • Wymagania ilościowe co do personelu, sprzętu do przechowywania i obsługi.
 • Rozmieszczenie miejsca i magazynu, włączając pozycję, długość, numer i szerokość korytarzy i innych czynników.
 • Przechowywanie, włączając przechowywanie ABC, przechowywanie strefowe, przechowywanie dedykowane, przechowywanie losowe i cross-docking (towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany i wysyłany dalej).
 • Wysyłka „na zamówienie” (order picking), włącznie z partiowaniem, zoptymalizowane algorytmy wysyłki, sortowania i konsolidacji.
 • Skutki automatyzacji, włącznie z robotami, AGVs, AS/RS i taśmo-ciągami karuzelowymi.
 • Planowanie i regulacja, włączając zastosowanie harmonogramów, zwalnianie zamówień i inne czynniki.

Przyspieszanie projektowania i implementacji

Plant Simulation oferuje funkcjonalność, która obejmuje wszystkie aspekty, wpływające na wydajność magazynu. Zapewnia podstawowe możliwości, takie jak zdolność do odzwierciedlenia stojaków magazynowych, układu hali (layout) i wózków widłowych. Zapewnia również funkcjonalności ułatwiające logistykę order-picking i valueadded.

Obiekty Plant Simulation są zdolne odzwierciedlić dynamikę świata rzeczywistego, taką jak różnicowanie wolumenów zamówień, czasy przestojów zasobów i różnicowanie czasów odbioru. Niezrównany realizm symulacji jest zdecydowanym wyróżnikiem w porównaniu do rozwiązań polegających na zwyczajnych obliczeniach bazujących na arkuszach kalkulacyjnych.

Możesz łatwo wzbogacić Plant Simulation o dostosowane obiekty lub strategie działań.

Przyspieszanie projektowania i implementacji

Plant Simulation oferuje funkcjonalność, która obejmuje wszystkie aspekty, wpływające na wydajność magazynu. Zapewnia podstawowe możliwości, takie jak zdolność do odzwierciedlenia stojaków magazynowych, układu hali (layout) i wózków widłowych. Zapewnia również funkcjonalności ułatwiające logistykę order-picking i valueadded.

Obiekty Plant Simulation są zdolne odzwierciedlić dynamikę świata rzeczywistego, taką jak różnicowanie wolumenów zamówień, czasy przestojów zasobów i różnicowanie czasów odbioru. Niezrównany realizm symulacji jest zdecydowanym wyróżnikiem w porównaniu do rozwiązań polegających na zwyczajnych obliczeniach bazujących na arkuszach kalkulacyjnych.

Możesz łatwo wzbogacić Plant Simulation o dostosowane obiekty lub strategie działań.

Interfejsy danych najpopularniejszych aplikacji obsługują analizę i powtórne wykorzystanie istniejących danych, takich jak dane z istniejących systemów zarządzania magazynem (WMS). Plant Simulation daje pomysłowy zestaw narzędzi, który umożliwia przeprowadzenie i optymalizację wielorakich scenariuszy działań i różnych projektów magazynu. Miary wydajności są wyświetlane w przejrzysty sposób w standardowych i kastomizowanych raportach. Operacje są wizualizowane poprzez estetycznie wyglądające animacje 2D i 3D.

Obszary zastosowania

Koncepcyjny projekt magazynu

Koncepcyjne projekty symulacji powinny był łatwe w użyciu i umożliwiać skuteczną komunikację. Podczas tej fazy projektu, wiele opcji pozostaje otwartych, włączając rozmieszczenie (layout) w miejscu i magazynie, plany dostaw i godziny działania. Niestety, dane historyczne często nie są dostępne, nie mówiąc o szczegółowej specyfikacji wyposażenia. Jednakże, szerokie możliwości Plant Simulation wspierają koncepcyjną symulację, która umożliwia szybkie projektowanie magazynu, animację przepływu procesów i wizualizację kluczowych wskaźników wydajności.

Szczegółowy projekt magazynu

Dokładność i kompleksowa analiza wielowariantowa są najważniejsze dla szczegółowego projektu magazynu. Koncepcyjne projekty magazynów muszą być dalej uszczegóławiane poprzez dokładniejsze dane dotyczące sprzętu i przepływu materiałów.

Simulation zapewnia zestaw w pełni konfigurowalnych typów sprzętu i zasad regulacji, aby przeprowadzać dokładne symulacje. Możliwość automatyzowanego przeprowadzania eksperymentów, pozwala analizować i optymalizować szeroki zakres scenariuszy, włącznie z całkowicie różnymi rozmieszczeniami (layout).

 

Optymalizacja istniejących operacji

Ocenianie operacji magazynowania w porównaniu z modelem symulacyjnym pozwala obiektywnie zoptymalizować wydajność magazynu. Modele symulacyjne mogą być również wykorzystane do planowania operacyjnego. Powtórne wykorzystanie danych i elastyczność są kluczem do wydajnego oceniania. Możesz w łatwy sposób wrzucać różne rodzaje danych do Plant Simulation, włącznie z poprzednimi zamówieniami, przepływami przychodzącymi i wychodzącymi, awariami sprzętu i innymi rodzajami informacji bez względu na ich źródło.

Symulacja zapewnia dokładne oceny z jasną wizualizacją operacji i kluczowych wskaźników wydajności.

Przeprojektowywanie operacji

W różnych odstępach czasu, każda operacja magazynowa wymaga przeprojektowania. Na przykład, przeprojektowanie zazwyczaj staje się niezbędne, kiedy muszą być obsłużeni nowi klienci lub wprowadzane są innowacje technologiczne. Symulacja jest niezwykle cenna w tych przypadkach. Dokładne dane są łatwo dostępne dla istniejących operacji. Plant Simulation jest idealnym narzędziem aby sprostać nawet najbardziej wymagającym próbom przeprojektowania. Możesz szybko i dokładnie zbudować modele symulacyjne, jak również połączyć różnorakie projekty i wyniki w przejrzystych raportach i animacjach 3D.