Energetyka i sektor Utilities

Kluczowe dla dzisiejszych przedsiębiorstw z branży energetycznej, jest posiadanie wiarygodnego łańcucha dostaw, który pozwala zmniejszyć koszty całkowite i ryzyko, przy zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy. Platforma PLM i powiązane z nią rozwiązania, wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie cyklu życia w procesach podejmowania decyzji oraz określa całkowity wygląd organizacji pracy. Rozwiązanie zapewnia maksymalizację innowacji w całym cyklu biznesowym, co przekłada się na wzrost dochodów, zwiększa udział w rynku oraz pozwala wprowadzić produkt na rynek w dużo krótszym czasie, jednocześni minimalizuje koszty poprzez automatyzację rozwiązań.

Dla firm naftowych i gazowych, Siemens PLM Software dostarcza zintegrowane rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorstwom zarządzać modelami sejsmicznymi CAD 3D, zapisywać konserwację sprzętu (w tym integrację SCADA) oraz wykorzystywać podpisy elektroniczne.

Dostarcza kluczowe rozwiązania z zakresu:

 • Zarządzania specyfikacją i wymogami
 • Zarządzania relacjami z dostawcami
 • Symulacji i walidacji
 • Obsługi i utrzymania
 • Zarządzania cyklem życia aktywów
 • Globalnej współpracy
 • Integracji projektowania i produkcji
 • Zarządzania fabryką

Oprogramowanie Siemens PLM Software oferuje szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży energetycznej. Wspiera firmy w tworzeniu nowych i modernizacji istniejących fabryk. Oferowane oprogramowanie umożliwia zaprojektowanie wyposażenia fabryki, zarządzanie dostawami, oraz zgodność z procesem pracy.

Dostarcza kluczowe rozwiązania z zakresu:

 • Zarządzania fabryką
 • Integracji projektowania i produkcji
 • Zarządzania konfiguracją
 • Zarządzania specyfikacją i wymogami
 • Zintegrowanego RFP, umów i licencjonowania
 • Zarządzania relacjami z dostawcami
 • Konserwacji, naprawy i remontów
 • Zarządzania cyklem życia aktywów
 • Zautomatyzowanego procesu przepływu pracy
 • Globalnej współpracy.

Siemens PLM Software dostarcza odpowiedzi na najbardziej złożone problemy branży energetycznej. Dostarcza pakiet rozwiązań cyklu życia, które przyspieszają wprowadzanie innowacyjności, poprawiają bezpieczeństwo i wydajność, pomagają obniżyć koszty i ułatwiają ochronę środowiska.

Broszura Energy and Utilities (PDF)