Firma KS Industry Solutions Sp. z o.o. świadczy od 2010 r. usługi wdrożeniowe, szkolenia oraz suport dla wielu zagranicznych oraz polskich firm. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz liderami projektu z bogatym doświadczeniem.

 

Zakres wdrożenia programu Teamcenter

Analiza przedwdrożeniowa

Efektem końcowym analizy przedwdrożeniowej jest opracowanie dokumentu opisującego zakres i cele wdrożenia, spełniające wymagania klienta. Stworzony dokument, opisuje w sposób jasny i przejrzysty kolejność zadań jakie będą wykonywane podczas wdrożenia.

 

 

Przygotowanie modelu danych oraz modelu zabezpieczeń

Kolejnym krokiem jest przygotowanie modelu danych na potrzeby wdrożenia Teamcenter oraz weryfikacja poprawności założeń przyjętych podczas tworzenia modelu. Efektem końcowym jest przygotowane środowisko deweloperskie, gotowe do implementacji na serwerze klienta. Zgodnie z dokumentem analizy, zostaną przygotowane listy kontroli dostępu do danych dla pracowników, zostaną utworzone role i grupy zdefiniowanych w systemie oraz zostaną dodane osoby do ról i grup w programie Teamcenter.

 

 

Przygotowanie szablonu procesu obiegu zadań oraz szablonów wyszukiwania

Procesy obiegów zadań są realizowane na podstawie tzw. szablonów definiowanych. Każdy z szablonów jest wykorzystywany do realizacji konkretnego procesu. W zależności od konfiguracji, procesy mogą być dostępne dla wszystkich lub tylko dla uprawnionych użytkowników/grup użytkowników wskazanych podczas definiowania szablonu. Na potrzeby Zamawiającego zostaną przygotowane szablony zapytań do bazy, uwzględniające strukturę danych zdefiniowanych w Raporcie Analizy.

 

 

Integracja z systemami

Program Teamcenter umożliwia integrację z różnymi systemami. W zależności od wymagań klienta opisanych w dokumencie analizy, zostanie wykonana integracja z systemami CAD oraz np. z pakietem MS Office.

 

 

Uruchomienie produkcyjne i dokumentacja powdrożeniowa

Ostatnim punktem wdrożenia, jest przekazanie serwera produkcyjnego w pełni skonfigurowanym systemem Teamcenter, zgodnie z wymogami klienta. Na potrzeby klienta zostanie przygotowana i przekazana dokumentacja powdrożeniowa opisująca całość wykonanych prac.