Optymalizacja produkcji.

 

Bieżące procesy logistyki i produkcji z biegiem czasu stają się coraz mocniej rozbudowane. Odbiorcy zależy na maksymalnie szybkiej realizacji zamówienia z uwzględnieniem wysokiej jakości wyrobu, przy zachowaniu rozsądnej ceny. Wszystkie te czynniki wpływają na optymalizację produkcji, a także na znaczenie w procesie produkcyjnym, co czyni ją kluczowym zagadnieniem, na który należy zwrócić szczególną uwagę.

 

 

Optymalizacja produkcji z zastosowaniem odpowiednich zasobów wdrożeniowych może wpłynąć pozytywnie na wyniki poszczególnych firm – a w szczególności na osiągnięcie odpowiednio wysokiej satysfakcji klienta.

 

 

 

Zastosowanie funkcjonalnych rozwiązań w odpowiednim momencie produkcji (związanych z planowaniem, jak i weryfikacją poprawności założeń wytwarzanych produktów) mogą prowadzić do uzyskania wydajnej optymalizacji produkcji.

 

Odpowiednio wykorzystana optymalizacja produkcji, oparta jest na dobrze wdrożonych praktykach.

 

Rozwiązaniami stosowanymi przez Firmę KS Industry, wykorzystywanymi dla poprawienia wydajności w procesach takic jak optymalizacja produkcji, to między innymi widniejące w portfolio narzędzia oprogramowania „Technomatix”.

Oprogramowanie rozgraniczane jest na poszczególne kategorie.

 

 

Plan Simlation – to narzędzie wspomagające optymalizację linii produkcyjnych i logistyki.

Pozwala uzyskać optymalizację związaną z przepływem materiałów, stanem zasobów, jak i procesami logistycznymi bez rozgraniczenia na poszczególne stadia planowania, od produkcji globalnej, zakłady produkcyjne, jak i pojedyncze linie produkcyjne. Oprogramowanie pozwala na kompleksowe podejście, przez symulację, analizę, do optymalizacji.

 

Plant Simulation stanowi standard przeznaczony do uzyskiwania modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym – zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D.

 

 

 

Wszechstronne narzędzia do analizy umożliwiają szybkie zinterpretowanie danych generowanych przez model i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wydajności, efektywności, poziomu kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, jak również zużycia energii.

 

Optymalizację wydajności istniejących systemów, poprzez symulację różnych wariantów i wybór najlepszego z nich.

 

Tecnomatix – Plant Simulation pomaga zredukować ryzyko związane z podjęciem niewłaściwej decyzji do minimum, jako efektywne i sprawdzone narzędzie do symulacji i optymalizacji umożliwi znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania związane z procesem „co jeśli”, pomaga w odszukaniu problemów, zaczynając od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie. Dostarcza szeregu informacji na temat procesu oraz umożliwia odnalezienie najlepszych rozwiązań.