Cyfrowa fabryka

 

Charakterystyką przemysłu 4.0 jest progres przemysłu nowoczesnych technologii jak i rozwijający się proces cyfryzacji produkcji. Wiąże się on z łączeniem poszczególnych systemów, budowaniem sieci, jak i kompilacji czynnika ludzkiego z maszynami , z użyciem nowych rozwiązań technologi informacyjnej.

Wdrażanie założeń przemysłu 4.0 wpływa na zoptymalizowanie wielu procesów produkcyjnych. Impulsem do ciągłego rozwoju Industry 4.0 są w dużej mierze innowacyjne rozwiązania w przemyślę. Rozwój Przemysłu 4.0 umożliwia szczególnie dużą szanse dla przedsiębiorstw średniej wielkości, bez względu na rodzaj branży. Nowe technologie wpływają na wzrost konkurencyjności.

Zastosowanie rozwiązań przemysły 4.0 pozwala na uzyskanie dużej elastyczności w produkcji. Wraz ze wzrostem ich użyteczności, zwiększa się również zastosowanie ilości wykorzystanych wirtualnych modeli, w poszczególnych firmach, jak i rozwiązań przeznaczonych do wcześniejszej symulacji pracy poszczególnych fabrykatów jak i procesów produkcyjnych.

 

Model Cyfrowej fabryki to odpowiedź na rosnące wymagania rynku. Pozwala na wcześniejszą optymalizację danego rozwiązania, z zastosowaniem jego realnych właściwości, w postaci cyfrowej. Prace poszczególnych rozwiązań sprawdzić można przy zastosowaniu różnych warunków pracy, przy wprowadzeniu nowych zastosowań jak i sytuacji niepożądanych – czyli awarii. Takie czynności mogą wpłynąć pozytywnie na prosperowanie działania zakładu produkcyjnego, jak i uniknięcia potencjalnych błędów, jak i kosztów.

 

 

 

Wirtualna Fabryka

Podsumowując Wirtualna fabryka czyli inaczej Digital Twin, to użyteczne i rozwoje rozwiązania dla firm prosperujących w przemyśle, pozwala na utworzenie kopii ich bazowych rozwiązań jak i ich innowacyjnych wersji,symulacji działania z opcją wykluczenia błędów.

 

 

Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwia przeprowadzenie sprawnej optymalizacji.

Znajdujące się w Portfolio firmy KS Industry Solutions , oprogramowanie „Tecnomatix”, pozwala na zwiększenie wydajności produkowanych fabrykatów w poszczególnych obszarach – jak. np. Sterowanie automatyzacją jak i robotyką, pozwala także konfigurować miejsce pracy ze względu na wydajność i bezpieczeństwo. Istotne jest także optymalne rozmieszczenie wyposażenia jak i zaplanowany przepływ materiałów.

Profesjonalne narządzenia do planowania i sprawdzania poprawności umożliwiają optymalizację linii produkcyjnych na etapie ich planowania przed przystąpieniem do etapu ich wdrożenia. Pozwala to zmaksymalizować wydajność i ograniczyć do minimum nakłady ponoszone na inwestycję.

Tecnomatix to kompletny zestaw rozwiązań wspomagających proces cyfrowego wytwarzania. Dzięki jego zastosowaniu kfirmy mogą podejmować bardziej racjonalne decyzje oraz szybko rozpoznawać metody zwiększania wydajności. Wpływa to na obniżanie kosztów i uzyskiwanie zamierzonego poziomu jakości.

Dzięki zastosowaniu oprogramowania, można zoptymalizować między innymi całe linie produkcyjne.

Dedykowany Plant Simulation jest przemysłowym standardem dla tworzenia modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym – zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D.

Wszechstronne narzędzia do analizy umożliwiają szybkie zinterpretowanie danych generowanych przez model i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wydajności, efektywności, poziomu kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, jak również zużycia energii.

Zaawansowane algorytmy genetyczne oraz oparte na nich narzędzia, umożliwiają znalezienie optymalnego rozwiązania dla złożonych problemów symulacyjnych.

Plant Simulation

Plant Simulation znajduje szerokie zastosowanie na rynku, jego rozwiązania wdrażane nie tylko przez dostawców systemów logistycznych jak i produkcyjnych, ale także znajdują swoje zastosowanie w przemyśle stoczniowy, spożywczym, lotniskach, portach jak i terminalach przeładunkowych. Pozwala na optymalizację wydajności istniejących systemów – poprzez kompleksową symulację i wybór najkorzystniejszego rozwiązania, rozpoznanie i uniknięcie czasochłonnych problemów generujących niepotrzebne koszty, zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez rzetelną informację przed podjęciem decyzji, Optymalne projektowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, skrócenie czasu procesów i zwiększenie wydajności jak i eliminację wąskich gardeł i lepsze wykorzystanie zasobów.

 

 

Istotne jest kompleksowe przygotowanie planu wdrożenia poszczególnych rozwiązań w danej firmie – ma on znaczący wpływ na skuteczność pracy, co przekłada się na realne zarobki.