W odpowiedzi na oczekiwania rynku i użytkowników, firma KS Industry Solutions otworzyła w styczniu 2013 Centrum Kompetencyjne CATIA/NX, dedykowane w szczególności branży motoryzacyjnej. Celem funkcjonowania Centrum, jest kompleksowe wsparcie techniczne dotychczasowych użytkowników CATIA V5 zwłaszcza branży automotive, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu prowadzenia i realizacji projektów przy wykorzystaniu Siemens NX.

W ramach działania Centrum CATIA/NX firma KS Industry Solutions prowadzi szkolenia z zakresu oprogramowania Siemens NX dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, jak i warsztaty z zakresu przejścia z oprogramowania CATIA na NX dla użytkowników w branży automotive.

Centrum realizuje następujące zadania:

  • opracowanie metodologii projektowania w NX dla zaawansowanych użytkowników CATIA,

  • analiza porównawcza używanych narzędzi CAD,

  • pomoc w transferze danych z CATIA do NX dla branży automotive,

  • przekazanie metodologii konstruowania i budowy model dla DB,

  • zastosowanie systemu Teamcenter do tworzenia struktury i zarządzania danymi w zdefiniowanej strukturze,

  • prowadzenie dedykowanych dla Klienta szkoleń wdrożeniowych, zarówno dla kadry kierowniczej jak i konstruktorskiej.

 

Porównania NX z CATIA

Modelowanie Powierzchniowe

Modelowanie Powierzchniowe cz.2

Bridge Surface

N-Sided Surface

Wyciąganie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym

Automatyczne generowanie alternatywnego rozwiązania wyniku operacji

Chamfer – definiowanie faz naroży

Dodawanie do przestrzeni szkicu istniejącej krawędzi liniowej

Fillet – rysowanie zaokrągleń naroży

Informacje wizualne dotyczące poprawności i błędów

Line – rysowanie linii prostych

Mirror – powielanie geometrii przez odbicie symetryczne

Move Object – zmiana położenia geometrii bazowej w szkicowniku

Constraints – Nadawanie więzów geometrycznych

Dimensions – Nadawanie więzów wymiarowych

Nadawanie wymuszonych warunków symetrii dla geometrii płaskiej

Narzędzia przejmujące geometrię z przestrzeni 3D

Offset

Point – rozmieszczenie punktów w przestrzeni szkicownika

Profile – tworzenie profili generowanych przez użytkownika.

Quick Trim – przycinanie geometrii liniowej

Rectangle – wprowadzanie figur geometrycznych w przestrzeni szkicownika

Spline – rysowanie krzywych sklejanych

Tworzenie profili o charakterystycznym kształcie

Tworzenie szyków obiektowych w przestrzeni szkicownika

Wykonywanie ekstrapolacji krzywych

Wyznaczanie linii środkowych lub dwusiecznej kąta

 

Artykuły

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie