Wszyscy jesteśmy świadkami zachodzących zmian. Aktualne światowe trendy stają się motorem dla nowych modeli biznesowych, które już z założenia cechują się sporą złożonością. Aby przetrwać, wiele firm musi się dostosowywać do nowych realiów, tymczasem czołowi producenci wręcz korzystają z okazji, aby stać się jeszcze bardziej wydajnymi i konkurencyjnymi. Odnoszą oni szereg korzyści ze stosowania kompletnej strategii PLM, której zasadniczym składnikiem są rozwiązania Tecnomatix do cyfrowego wytwarzania.

Oprogramowanie Tecnomatix zapewnia poprawę wydajności produkcji w wielu obszarach, takich jak sterowanie robotyką i automatyzacją, konfigurowanie miejsca pracy pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a także optymalne rozmieszczenie wyposażenia i zaplanowanie przepływu materiałów. Zaawansowane narzędzia do planowania i sprawdzania poprawności umożliwiają optymalizację linii produkcyjnych na etapie ich planowania przed przystąpieniem do etapu ich wdrożenia. Pozwala to zmaksymalizować wydajność i ograniczyć do minimum nakłady ponoszone na inwestycję.

Tecnomatix to kompletny zestaw rozwiązań wspomagających proces cyfrowego wytwarzania, dzięki którym firmy mogą podejmować bardziej racjonalne decyzje oraz szybko rozpoznawać metody zwiększania wydajności, obniżania kosztów i uzyskiwania zamierzonego poziomu jakości.

Zalety i korzyści oprogramowania:

 • Zwiększenie produktywności planowania.
 • Optymalna efektywność produkcji.
 • Zwiększenie produktywności zakładów.
 • Optymalizacja wydajności i wykorzystanie procesów opartych na najlepszych praktykach.
 • Trójwymiarowe projektowanie i wizualizacja fabryki.
 • Analiza i optymalizacja logistyki w fabryce.
 • Symulacja przepustowości produkcji fabryki.

Oprogramowanie można podzielić na moduły:

 • Optymalizacja linii produkcyjnych i logistyki – Plant Simulation.
 • Programowanie robotów offline i wirtualny rozruch sterowników PLC.
 • Ergonomia pracy człowieka.

Broszura Tecnomatix (PDF)

Symulacja, Analiza i Optymalizacja Produkcji i Logistyki.

Przedsiębiorstwa stają przed coraz większymi wyzwaniami za sprawą ciągle rosnących kosztów, dużej różnorodności produktów, indywidualnych wymagań klientów, czy krótszych czasów dostaw. Czynniki te zmuszają do dokonywania nieprzerwanych zmian w obszarze produkcji i logistyki. Szybkie i elastyczne dostosowanie się do zmiennych warunków, tworzenie wydajnych procesów, a przede wszystkim podejmowanie trafnych kluczowych decyzji opartych na wiarygodnych danych stanowi podstawę sukcesu.

Korzystając z oprogramowania, można zoptymalizować przepływ materiałów, poziom wykorzystania zasobów i logistykę na wszystkich poziomach planowania, począwszy od globalnej produkcji poprzez poszczególne fabryki, aż po poszczególne linie produkcyjne.

Plant Simulation jest przemysłowym standardem dla tworzenia modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym – zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D.

Program zgodny ze standardami Microsoft Windows jest zrozumiałym oraz łatwym w obsłudze narzędziem gotowym do natychmiastowej pracy. Większość działań odbywa się na zasadzie funkcji „Drag and drop” co znacznie skraca czas budowy modelu jak i podnosi komfort użytkowania.

Plant Simulation zawiera standardowe biblioteki obiektów do wizualizacji procesów i przepływów materiałowych, ale również umożliwia tworzenie i rozwijanie dodatkowych obiektów w celu rozszerzenia standardowych bibliotek.

Wszechstronne narzędzia do analizy umożliwiają szybkie zinterpretowanie danych generowanych przez model i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wydajności, efektywności, poziomu kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, jak również zużycia energii.

Otwartość systemu i szereg interfejsów takich jak: Active-X, ODBC, Excel, Socket, VRML, COM, DDE, sprawia, że możliwa jest zarówno wymiana danych z innymi programami jak i integracja z dodatkowymi systemami np. klasy ERP.

Zawansowane algorytmy genetyczne oraz oparte na nich narzędzia, umożliwiają znalezienie optymalnego rozwiązania dla złożonych problemów symulacyjnych.

 

   

 

 Tecnomatix – Plant Simulation wspomaga:

 • Optymalne projektowanie procesów logistycznych i produkcyjnych.
 • Rozpoznanie i uniknięcie czasochłonnych problemów generujących niepotrzebne koszty.
 • Skrócenie czasu procesów i zwiększenie wydajności.
 • Eliminację wąskich gardeł i lepsze wykorzystanie zasobów.
 • Zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez rzetelną informację przed podjęciem decyzji.
 • Optymalizację wydajności istniejących systemów, poprzez symulację różnych wariantów i wybór najlepszego z nich.

Tecnomatix – Plant Simulation jest z powodzeniem stosowany przez:

 • Zakłady produkcyjne.
 • Usługi logistyczne (Magazynowanie, Dystrybucja, Zarządzanie łańcuchem dostaw).
 • Dostawców systemów produkcyjnych i logistycznych (magazynowe, produkcyjne, itp.)
 • Przemysł Stoczniowy.
 • Przemysł Spożywczy.
 • Porty i terminale przeładunkowe.
 • Lotniska.

Tecnomatix – Plant Simulation pomaga zredukować ryzyko związane z podjęciem niewłaściwej decyzji do minimum, jako efektywne i sprawdzone narzędzie do symulacji i optymalizacji umożliwi znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania związane z procesem „co jeśli”, pomaga w odszukaniu problemów zaczynając od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie. Dostarcza szeregu informacji na temat procesu, oraz umożliwia odnalezienie najlepszych rozwiązań.

 

   

 

Nowość: Testuj bezpłatnie Tecnomatix Plant Simulation.

Broszura Plant Simulation (PDF)

Programowanie robotów offline i wirtualny rozruch sterowników PLC.

Rozwiązanie Tecnomatix „Robotics and automation planning” umożliwia dostęp do danych na platformie zarządzania cyklem życia produktu na potrzeby opracowywania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemów produkcji. Rozwiązanie to spełnia różne oczekiwania w zakresie symulacji robotów i projektowania stacji roboczych — od pojedynczych urządzeń i stacji po kompletne linie i strefy produkcyjne. Używając oprogramowania firmy Siemens, możemy programować roboty w trybie offline, sprawdzić poprawność wykonania programu w sterownikach PLC, poprawić komunikację i koordynację między różnymi obszarami produkcji, co umożliwia podejmowanie właściwych decyzji. Pozwala to ograniczyć liczbę błędów podczas uruchamiania zautomatyzowanych systemów, a także szybciej rozpocząć ich eksploatację. Wyższa jakość projektów sprzętu, opracowanie logiki systemu i procesów wykorzystania przestrzeni produkcyjnej przy niższych kosztach, przyczyni się do powstania wydajnego systemu produkcji.

Oprogramowanie firmy Siemens do programowania robotów off-line i wirtualnego rozruchu sterowników PLC możemy podzielić na:

 • Process Designer
 • Process Simulate
 • Robcad
 • RobotExpert

Process Designer

Narzędzie Process Designer umożliwia ocenę alternatywnych aspektów produkcji, koordynowanie zasobów, planowanie wielu wariantów, wprowadzanie zmian oraz szacowanie kosztów i czasów cykli — wszystko to, już na bardzo wczesnych etapach planowania koncepcyjnego. Szeroki zakres aplikacji pozwala definiować i weryfikować sekwencje montażu produktów, projektować układy linii montażowej, przydzielać czas wymagany na wykonanie każdej operacji, przypisywać cechy produkcji, śledzić wykorzystanie zasobów oraz przeprowadzać analizy produktu i kosztów produkcji.

Rozwiązanie Process Designer zapewnia pracownikom możliwość wspólnego planowania i analizowania procesów produkcji oraz zarządzania nimi w skali całych zakładów, linii i pojedynczych operacji. Dzięki zastosowaniu technologii zorientowanej obiektowo, bibliotekom zasobów i operacji przedsiębiorstwa, najlepszym procedurom produkcji i dużemu doświadczeniu można szybciej i skuteczniej tworzyć optymalne procesy uwzględniające wiele odchyleń produktów.

Funkcje:

 • Rodzima obsługa standardu wizualizacji JT™.
 • Modelowanie procesów produkcji przy użyciu kompletnego zestawu narzędzi zgodnych operacyjnie.
 • Schematy Pert i Gantt oraz widoki schematów i tabeli.
 • Analizy i zarządzanie zmianami działań, zasobów, cech produkcji i wariantów.
 • Otwarty interfejs programowania (API) na potrzeby opracowywania aplikacji do planowania oraz inżynieryjnych.
 • Szacowanie czasu i kosztów.

Korzyści:

 • Ograniczenie nakładów i czasu pracy związanych z planowaniem produkcji.
 • Zmniejszenie kosztów wprowadzania zmian.
 • Podniesienie jakości oraz zwiększenie jednolitości i spójności procesów.
 • Zwiększenie produktywności inżynierii produkcji dzięki łatwiejszej obsłudze i automatyzacji.
 • Obsługa branżowych przepływów pracy, takich jak Automotive BIW.

Broszura Process Designer (PDF)

Process Simulate

Rozwiązanie Process Simulate pozwala wyeliminować problemy poprzez projektowanie i sprawdzanie poprawności procesów produkcji w trójwymiarowym, dynamicznym środowisku. Jest ono w pełni zintegrowane ze szkieletem produkcyjnym zapewniającym inżynierom produkcji metody ponownego użycia, opracowywania i sprawdzania poprawności sekwencji procesów przy realistycznym odwzorowaniu i optymalizacji czasów cyklu. Rozwiązanie Process Simulate obsługuje wiele różnych procesów w zakresie robotyki, co umożliwia symulację systemów produkcji i sterowanie nimi.

Rozwiązanie Process Simulate znacznie przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek, ponieważ umożliwia organizacjom wirtualne sprawdzanie koncepcji produkcyjnych z wyprzedzeniem, w całym cyklu życia wprowadzanego produktu.

 

      

 

Funkcje:

 • Trójwymiarowe projektowanie procesów i symulacje oparte na standardzie wizualizacji JT.
 • Planowanie ścieżek robotów, testowanie zasięgu.
 • Szeroka biblioteka standardowych modeli robotów i 200 konfiguracji kontrolerów.
 • Symulacje logiczne oparte na wartościach boolowskich i sygnalizacji analogowej.
 • Symulacje oparte na faktycznym kodzie i sprzęcie PLC za pośrednictwem protokołu OPC.

 

   

 

Korzyści:

 • Ograniczenie kosztów związanych ze zmianami oraz wczesne wykrywanie problemów związanych z projektem produktu.
 • Ograniczenie liczby prototypów fizycznych dzięki wirtualnemu sprawdzaniu poprawności.
 • Optymalizacja czasów cykli poprzez symulację.
 • Wirtualne sprawdzanie poprawności elementów mechanicznych i elektrycznych (PLC i robotyka).
 • Promowanie współpracy między działami projektowania mechanicznego i sterowania.

Broszura Process Simulate (PDF)

 Robcad

Tecnomatix Robcad to narzędzie do projektowania i symulacji komórek roboczych, które umożliwia opracowywanie, symulowanie, optymalizowanie, sprawdzanie poprawności i programowanie w trybie offline wieloelementowych systemów produkcji opartych na robotach i automatyzacji. Wszystko w kontekście danych dotyczących skonfigurowanych produktów i zasobów. Pełnowartościowe makiety pełnych komórek produkcyjnych i systemów w środowisku 3D zapewniają platformę optymalizacji procesów i obliczania czasów cykli na różnych etapach opracowywania — od koncepcji po wdrożenie.

Robcad to skalowalne rozwiązanie, które udostępnia pełny zakres technologii podstawowych oraz zaawansowany zestaw aplikacji związanych, które obejmują wiele procesów, takich jak spawanie punktowe i łukowe, cięcie laserowe i wodne, wiercenie, nitowanie i malowanie.

Funkcje:

 • Zgodność operacyjna z najważniejszymi systemami CAD.
 • Precyzyjna symulacja i synchronizacja wielu robotów oraz mechanizmów.
 • Szeroka biblioteka standardowych modeli robotów i 200 konfiguracji kontrolerów.
 • Narzędzia do automatyzacji rozmieszczania robotów, wyboru sprzętu, planowania ścieżek i optymalizacji, generowania programów oraz wykrywania kolizji.

Korzyści:

 • Skrócenie czasu inżynierii procesów.
 • Podniesienie jakości produkcji oraz zwiększenie dokładności i rentowności.
 • Precyzyjne programy robotów pobierane na poziomie linii produkcyjnej.
 • Lepsze wykorzystanie wyposażenia produktywnego w celu uzyskania maksymalnego zwrotu.
 • Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z symulacją na wczesnych etapach planowania.
 • Sprawdzanie poprawności i optymalizacja programów spawania zgodnie ze specyfikacjami przedsiębiorstwa.
 • Ograniczenie kosztów od opracowywania procesów po wdrożenie.

Broszura Robcad (PDF)

RobotExpert

Oprogramowanie RobotExpert firmy Siemens Digital Industries Software umożliwia projektowanie, symulowanie i optymalizowanie procesów związanych z zastosowaniem robotów, w tym programowanie offline robotów przemysłowych. Pozwala to zmaksymalizować szybkość, elastyczność i wydajność działania systemów zautomatyzowanych. RobotExpert to łatwe we wdrożeniu oprogramowanie do symulacji ruchu robotów, które świetnie sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak przenoszenie ładunków, obróbka powierzchniowa, spawanie łukowe lub cięcie laserowe. Dzięki zastosowaniu intuicyjnego środowiska 3D oprogramowanie RobotExpert umożliwia symulowanie w pełni funkcjonalnych komórek i systemów produkcyjnych, co pozwala zoptymalizować ścieżki poruszania się robotów i skrócić czasy cykli procesowych. Oprogramowanie RobotExpert pozwala uzyskać ustawienie maszyn idealnie dobrane do potrzeb produkcyjnych.

 

      

 

Funkcje:

 • Modelowanie 3D kinematyki oprzyrządowania i robotów.
 • Obsługa modeli robotów różnych firm (ABB, Fanuc, Kuka itd.).
 • Dynamiczna symulacja 3D ruchu robotów.
 • Wykrywanie potencjalnych kolizji.
 • Przedstawianie wyników w postaci wykresu Gantta.
 • Programowanie offline robotów przemysłowych.
 • Precyzyjne obliczanie czasu cyklu przy użyciu technologii realistycznych symulacji robotów (RRS).
 • Możliwość wgrywania programów działania robotów bezpośrednio na hali produkcyjnej.
 • Możliwość dostosowania interfejsu użytkownika i funkcji.
 • Intuicyjna obsługa narzędzia, przygotowanego z myślą o środowisku systemu Windows.

Korzyści

 • Wirtualna optymalizacja procesów wykorzystujących roboty.
 • Uzyskanie większej wydajności dzięki optymalizacji czasów cykli.
 • Ustandaryzowane programowanie robotów przemysłowych.
 • Krótszy czas przestoju wynikającego z wprowadzania zmian lub konfigurowania pod kątem nowego produktu.
 • Ograniczenie ryzyka dla ludzi i kosztów wynikających z uszkodzenia sprzętu przy wprowadzaniu nowego programu sterowania.
 • Łatwe przygotowanie specjalnej składni programu sterowania robotami.

Nowość: Testuj bezpłatnie Tecnomatix RobotExpert.

Broszura RobotExpert (PDF)

Ergonomia pracy człowieka

Jack oraz Process Simulate Human

To rozwiązania skupiające się na interakcji człowieka z otoczeniem oraz analizie ergonomicznej człowieka i jego miejsca pracy. Rozwiązania zawierają biblioteki z danymi antropometrycznymi populacji kobiet oraz mężczyzn. Umożliwia dobranie odpowiedniego modelu 3D postaci człowieka do realizacji zadania, za sprawą obszernego zbioru danych antropometrycznych. Symulacja 3D ciała człowieka umożliwia jego wierne odwzorowanie dzięki wielu dostępnym więzom. Dodatkowe funkcje, jak auto-pochwycenie przedmiotu, pozwalają zwiększyć prędkość odwzorowania ruchów człowieka w symulacji. Szereg narzędzi służących analizie ergonomicznej wspomaga projektowanie stanowisk, zgodnie z naturalnymi predyspozycjami ciała człowieka. Po przeprowadzonych analizach, istnieje możliwość wygenerowania raportów przydatnych do dalszych analiz. Zaawansowane narzędzia Motion Capture do automatycznego przechwycenia ruchów pozwalają budować wirtualną rzeczywistość z ruchów.

Funkcjonalności:

 • Wyrafinowane ustawienia całego ciała.
 • Automatyczne chwytanie i sięganie.
 • Rozległe śledzenie ruchu i wsparcie wirtualnej rzeczywistości.
 • Pełna integracja z funkcjonalnością modułu Process Simulate.
 • Narzędzia i możliwości przedstawiania postaci ludzkich.
 • Antropometryczne bazy danych, w tym ANSUR, NA_Auto, NHANES oraz dane z Canadian Land Forces.
 • Narzędzia do analiz ergonomicznych dla NIOSH, przewidywania 3D sił statycznych (3D static strength prediction), analizy pozycji ciała (low back analysis) oraz RULA – uwzględniają obciążenie całego układu mięśniowo-szkieletowego związane zarówno z użyciem siły dla potrzeb wykonania określonego zadania, jak i koniecznością utrzymania niezbędnej pozycji ciała (obciążenie posturalne).
 • Możliwość generowania definiowalnych raportów ergonomicznych.
 • Tworzenie obszaru widzenia.
 • Tworzenie obszaru zasięgu.
 • Przewidywanie położenia ciała podczas chwytania i sięgania.
 • Możliwość analizy kolizji rąk operatora z maszyną.

Korzyści:

 • Uwzględnienie kwestii związanych z wykonywaniem ręcznych zadań produkcyjnych we wczesnej fazie procesu projektowania,
 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy działami ergonomii i planowania procesów,
 • Uwzględnienie standardów ergonomicznych w procesie planowania,
 • Zwiększenie wydajności stanowisk obsługiwanych manualnie,
 • Redukcja kosztów i czasu uruchomienia dzięki wczesnemu uwzględnieniu czynnika ludzkiego,
 • Wizualna i ilościowa rejestracja najlepszych doświadczeń.

Nowość: Testuj bezpłatnie Tecnomatix Jack.

Broszura Tecnomatix Human (PDF)