Najczęściej używany system zarządzania cyklem życia produktu na świecie, wykorzystujący jako podstawę otwarte standardy PLM (Produkt Lifecycle Management).

Teamcenter pozwala firmom podejmować szybkie i jednolite decyzje w każdym etapie cyklu życia produktu.

Wdrażając system Teamcenter w przedsiębiorstwie, może on zostać użyty do ustanowienia pojedynczego źródła wiedzy o produktach i procesach pochodzących z różnych systemów. Dzięki jednemu źródłu danych, wszyscy pracownicy mają dostęp do wspólnych zasobów, mogą w łatwy i szybki sposób znaleźć interesujące ich informacje, potrzebne do wykonania swoich zadań.

System Teamcenter pozwala użytkownikom na globalną współpracę między zespołami. Wdrażając funkcję współpracy społeczności Teamcenter, zespoły globalne mogą zapewnić między innymi łatwiejszą iterację procesów, szybciej uzyskać prawidłowe odpowiedzi i przyspieszyć ogólny rozwój projektu. Dzięki konfigurowalnej architekturze zorientowanej na usługi SOA (Service-Oriented Architecture), wyeliminowano wysokie koszty wdrożenia.

System Teamcenter pozwala na integrację z istniejącymi procesami, umożliwia tym samym wymianę informacji z wieloma aplikacjami CAD, CAM, CAE, ERP oraz SCM. Wykorzystując gotowe aplikacje, dostępne zaraz po instalacji oprogramowania, można w łatwy sposób obniżyć koszty związane z wdrożeniem. Teamcenter jest w pełni integralny z najpopularniejszymi systemami CAD takimi jak: NX, Solid Edge, CATIA V5, Solid Works, Inventor, Pro/ENGINEER, AutoCAD, a wykorzystywany przez system neutralny format plików JT, umożliwia zespołom podgląd, oznaczanie, analizowanie, zatwierdzanie skomplikowanych projektów CAD bez potrzeby wykorzystywania licencji CAD lub doświadczenia w tworzeniu dokumentacji CAD. System Teamcenter pozwala na łączenie systemów takich jak Matlab/Simulink oraz Rhapsody w środowisku PLM, możliwa jest również integracja „na żywo” z pakietem Microsoft Office (Excel, Word i Visio).

Oprogramowanie Teamcenter dzięki zintegrowanemu modułowi do zarządzania projektami, umożliwia użytkownikowi samodzielne tworzenie projektów, określenie dokładnych zadań w projekcie, przypisanie do nich odpowiednich zasobów. Pozwala również określić koszta jednostkowe dla poszczególnych zadań jak i dla całego projektu.

Obecnie oprogramowanie Teamcenter jest jedynym rozwiązaniem PLM na rynku, które zajmuje się cyklem życia produktu od etapu planowania portfela, poprzez rozwój produktu, produkcję, serwis aż do fazy rezygnacji z produktu.

 

Active Workspace

Active Workspace to innowacyjny interfejs dla Teamcenter, który zapewnia intuicyjne i intuicyjne zarządzanie użytkownikami PLM (Lifecycle Management). To dosłownie stawia PLM na wyciągnięcie ręki. Aktywny obszar roboczy zwiększa wydajność, umożliwiając szybsze znalezienie tego, czego potrzebujesz, co pozwala zobaczyć duże zdjęcie, dzięki czemu można podejmować mądrze decyzje i zapewniać łatwy dostęp do PLM w dowolnym miejscu i miejscu.

 

Schedule Manager

Skuteczne rozwiązania w zakresie programowania i zarządzania projektami stają się coraz ważniejsze dla rozwoju produktu. Ponieważ produkty, organizacja i łańcuch dostaw stają się bardziej złożone, więc procesy wymagające dostarczenia produktów do obrotu na czas i na budżet. Podobnie jak wiele firm, można przekształcić się w autonomiczny program i rozwiązanie do zarządzania projektami w celu zarządzania tymi złożeniami, ale rezultatem będzie planowanie projektu w systemie odłączonym od danych i procesów wymaganych do realizacji tych projektów. W efekcie tracisz czas, pracując nad nieprawidłowymi informacjami, śledzisz zalety, aktualizując statusy i szyfrując, aby zająć się wąskim gardłem zasobów. Teamcenter dostarcza rozwiązania do zarządzania programami i projektami w środowisku PLM (Lifecycle Management). Łatwe w obsłudze narzędzia ułatwiają planowanie, zarządzanie i wykonywanie projektów w jednym miejscu – niezależnie od ich prostego lub złożonego charakteru.

Structure Manager

Skuteczne zarządzanie materiałem i konfiguracja BOM mają decydujące znaczenie dla Twojego sukcesu, niezależnie od tego, czy Twój produkt składa się z tej części czy z milionów. Podczas opracowywania bardziej innowacyjnych produktów w celu utrzymania konkurencyjności należy koordynować wstępne planowanie dostępnych opcji i funkcji, aby sprostać wymaganiom klientów, a także łączyć się z rosnącą liczbą partnerów i dostawców, którzy muszą być powiązani z produkcją, usług i wsparcia. Teamcenter pomaga poznać Twój produkt, zapewniając wspólne źródło informacji o BOM w całej organizacji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podstawowego zarządzania BOM, czy bardziej zaawansowanego zarządzania BOM i konfiguracji BOM z większą elastycznością i skalowalnością, zarządzanie Teamcenter BOM może pomóc Ci zaspokoić i przekroczyć zapotrzebowanie rynku na bardziej innowacyjne i zróżnicowane oferty produktowe.

Visualization

Możliwości wizualizacji Teamcenter PLM umożliwiają wszystkim osobom w cyklu życia produktu dostęp do danych o bogatych danymi projektowymi, które potrzebują do ich pracy. Wizualizacja PLM upraszcza procesy inżynierskie i produkcyjne dzięki tworzeniu wirtualnych prototypów z wielu mechanicznych formatów wspomaganych komputerowo (CAD). Możesz zredukować kosztowne prototypy fizyczne i wykonywać bardziej specjalistyczne badania, od ergonomii po opinie o wirtualnych rzeczywistościach.

 

Teamcenter Rapid Start

Oprogramowanie Teamcenter Rapid Start, dostarcza najczęściej wdrażane rozwiązania do zarządzania danymi produktu. Gotowe do pracy środowisko powstało w oparciu o wiedzę i najlepsze praktyki Siemens PLM Software.

Teamcenter Rapid Start wyróżnia szybka i łatwa instalacja, a wstępnie skonfigurowane środowisko zapewnia natychmiastowy dostęp do podstawowych funkcji PDM (Product Data Management). Wybierając predefiniowane funkcje, można zminimalizować koszty doradztwa i obsługi, co pozwala na natychmiastowe uzyskanie korzyści, a co za tym idzie, szybki zwrot poniesionej inwestycji. Teamcenter Rapid Start wymaga od użytkownika minimalnej wiedzy z zakresu IT do pracy i wparcia.

 

Oprogramowanie Teamcenter Rapid Start jako jedno źródło danych, które pozwala użytkownikom w łatwy sposób wyszukać i nanieść wymagane zmiany w istniejących już modelach, lub stworzyć nowe w oparciu o istniejące. System jest w pełni zintegrowany z najpopularniejszymi systemami CAD takimi jak: NX, Solid Edge, CATIA V5, Solid Works, Inventor, Pro/Engineer, AutoCAD, dzięki czemu Teamcenter Rapid Start jest narzędziem, które w pełni pozwala zarządzać danymi Multi CAD. Dzięki najlepszej w swojej klasie wizualizacji, firmy działające w środowisku Multi CAD, wykorzystując format JT oraz wiele innych formatów plików 2D i 3D, są w stanie wykonać analizę złożeń bez konieczności dostępu do systemu CAD. Dodatkowym autem jest możliwość integracji systemu z pakietem MS Office. w ten sposób możemy zarządzać nie tylko danymi CAD, ale również powiązanymi dokumentami oraz plikami formatu PDF.

Teamcenter Rapid Start zawiera również inteligentne kody „Smart Code”, dzięki którym użytkownik może zdefiniować/ujednolicić sposób generowania numerów części. Określone przez użytkowników reguły nadawania nazw, pozwalają na ich automatyczne generowania, zgodne z wymogami, w momencie tworzenia np. nowych części.

 

Red leaf

Wykorzystując zebrane doświadczenia, system Teamcenter Rapid Start zawiera procesy przepływu prac/zadań (procesy Workflow). Użytkownik ma możliwość zmiany istniejących procesów. Może je zmodyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami, lub w łatwy i szybki sposób stworzyć zupełnie nowe procesy, bez konieczności programowania. Dzięki integracji z pakietem MS Office, procesy Workflow są również dostępne z poziomu np. Microsoft Outlook. Można też synchronizować zadania i działania pakietu MS Office, i zautomatyzować wiele procesów pomiędzy różnymi działami np. zatwierdzanie dokumentacji technicznej.

Startując z systemem Teamcenter Rapid Start, jesteś na odpowiedniej drodze do osiągnięcia sukcesu, dzięki optymalizacji wydajności kluczowych obszarów biznesowych w Twojej firmie.

System Teamcenter Rapid Start rozwija się wraz z Twoją firmą. w każdej chwili możesz rozszerzyć Rapid Start do pełnej funkcjonalności Teamcetera.