Dzięki SpinFire, każdy w Twoim przedsiębiorstwie ma dostęp do informacji projektowych zawartych w plikach CAD

SpinFire, to nie tylko przeglądarka plików. Jest to kompleksowe narzędzie umożliwiające wizualizację oraz ponowne wykorzystywanie danych z systemów CAD. Możliwa jest wymiana danych, zarówno w wewnętrznym obiegu dzięki wykorzystaniu lekkiego formatu 3D. Jak i z zewnętrznymi organizacjami dzięki zapisaniu w formatach STEP, IGES, PARASOLID, PDF. SpinFire otwiera zarówno pliki 3D oraz płaską dokumentację techniczną 2D. Pliki po edycji są zapisywane w formacie 3D, przy czym zmiany nie są zapisywane w oryginalnym pliku. SpinFire przeznaczony jest do wszystkich gałęzi przemysłu. Jest to świetne rozwiązanie dla firm, które używają do produkcji swoich wyrobów danych dostarczanych w różnych formatach CAD. Oprogramowanie to daje użytkownikowi mnogość funkcji, pozwalających podglądać, mierzyć, oznaczać geometrię, tworzyć listy części, wykonywać dynamiczne przekroje, generować widoki i obliczać wagę danego elementu. SpinFire przyspiesza i ułatwia proces produkcyjny dzięki możliwości przeglądania
różnych danych projektowych, w jednym oprogramowaniu.

 

Najważniejsze cechy:

MULTI – CAD – przeglądanie 2D oraz 3D

Łatwy dostęp, przeglądanie oraz modyfikacje wszystkich głównych formatów danych 3D oraz 2D.

Najpopularniejsze obsługiwane formaty:

 • Adobe PDF – .pdf
 • Autodesk AutoCAD / Inventor – .dxf, .dwg, .dwf / .ipt, .iam, .idw
 • CATIA V4 / V5 – .export, .session, .exp, .mod, .model / catproduct, .cgr, .catpart, .catdrawig
 • IGES / STEP – .iges, .igs / .stp, .step
 • JT – .jt
 • NX (Unigraphics) 3D and 2D – .prt
 • PTC Pro/ENGINEER – .prt, .asm
 • SolidEdge – .par, .psm, .asm, .dft
 • SolidWorks – .sldasm, .slddrw, .sldprt
 • STL Importer – .stl

Wspierane formaty plików CAD

 

Automatic Parts Labeling

Automatic Parts Labeling umożliwia nadawanie znaczników do wszystkich części, podzespołów lub pojedynczych części.
Znaczniki będą tworzone dla każdej widocznej części lub podłożenia, w zależności jaka opcja będzie ustawiona. Gdy nic nie będzie zaznaczone użytkownik będzie poproszony o wybranie konkretnej części do opisania. Oznaczenia są umieszczane w drzewie i nie różnią się od znaczników utworzonych ręcznie. Narzędzie to nie pamięta, które części lub zespoły zostały ponumerowane, więc ponowne uruchomienie tej funkcji, spowoduje ponowne wygenerowanie adnotacji.

 

 

Automated Excel

Automated Excel pozwala w szybki i łatwy sposób wyeksportować dane do programu Microsoft Excel. Umożliwia to tworzenie raportów, w którym będzie zawarty BOM. Dzięki temu będzie można porównać rewizje lub opublikować rozwiązanie. Również przepływ danych np. między działem montażu czy podwykonawcami będzie prostszy, ponieważ
MS Excel jest bardzo popularnym oprogramowaniem. Jest to wygodny format dla działu planowania potrzeb materiałowych (MRP). Istnieje również możliwość tworzenia własnych szablonów, dostosowanych do potrzeb i standardów obowiązujących w firmie.
Wtyczka pobiera następujące dane z modelu:

 • Nazwę modelu,
 • Ścieżkę do pliku,
 • Obraz części czy złożenia,
 • Nazwę dla każdego elementu złożenia,
 • Objętość każdej części,
 • Powierzchnię każdego składnika
 • Ilość dla każdego komponentu.

 

Cross-section Plus

Celem narzędzia Cross – section Plus jest zwiększenie możliwości tworzenia dynamicznych przekrojów. Przekroje będą realizowane w osobnym oknie roboczym. Przekroje tworzone są zarówno na złożeniu, jak i osobnej, pojedynczej części. Dynamiczne przekroje pozwalają inżynierom zajrzeć w głąb modelu, co prowadzi do lepszego zrozumienia struktury wewnętrznej i zaprojektowania poprawnego procesu produkcyjnego. Narzędzie to rozszerza standardowe możliwości SpinFire, umożliwiając obliczenie pola przekroju danej geometrii.

 

 

STL Export

STL Export pozwala wyeksportować geometrię do pliku STL. Konwersja ta dotyczy geometrii, więc informacje dotyczące koloru, montażu czy adnotacje zostaną utracone. Narzędzie to ułatwia pracę konstruktorom zajmującym się Rapid Prototyping.

 

Exploded Assembly

Narzędzie Explode Assembly służy do uproszczenia procesu tworzenia widoków rozstrzelonych, w łatwy i prosty sposób. Widoki możemy utworzyć na trzy różne sposoby:

 • liniowo – części są rozmieszczane w danym kierunku,
 • promieniowo – części są rozmieszczane wokół wybranej osi,
 • sferyczne – części są rozmieszczane wokół od centralnego punktu.

Elementy można przenosić w równych odstępach lub w zależności od umiejscowienia w złożeniu. Dla lepszej kontroli nad rozbiciem, możemy tworzyć widoki całego złożenia lub poszczególnych części.

 

Minimum Distance

Minimum Distance wzmacnia zdolności pomiarowe SpinFire. Dzięki tej opcji możemy obliczyć i wyświetlić minimalną odległość między wybranymi elementami. Możemy wskazywać położenia, części lub grupy powierzchni. Umożliwia to znalezienie minimum lokalnych i globalnych. Narzędzie jest proste i intuicyjne w obsłudze

 

Weight Calculator Plug-in

Weight Calculator Plug-in pozwala obliczyć przybliżoną wagę obiektu, w oparciu o wybrany materiał. Materiał można wybrać z szerokiej biblioteki powszechnie stosowanych materiałów. Materiały można dodawać, usuwać bądź edytować z domyślnej biblioteki. Pozwala to użytkownikowi na dostosowanie list materiałowych do swoich potrzeb.

 

Model Compare

Narzędzie to porównuje dwa zestawy części lub złożeń. Wyświetla elementy, które zostały dodane lub usunięte. Domyślnie, dodane elementy zostaną zaznaczone na niebiesko, a usunięte elementy zostaną zaznaczone na czerwono. Oczywiście użytkownicy mogą zmienić dedykowane ustawienia.

Draft Angle Analysis

Analiza odformowania pozwala zbadać jedną, bądź więcej części w zespole po kątem pochylenia ścian i możliwości wyciągnięcia danego elementu z formy w zadanym kierunku.

3D CAD2CAD Translator

Wielu producentów operuje w firmie, różnymi formatami danych. Czy to dostarczanymi od dostawców czy wysyłanymi do klientów. Także wymiana danych między systemami w obrębie CAx (CAX,CAM,FEA) jest problematyczna, gdy poszczególne programy są od różnych producentów. Opcja CAD2CAD rozwiązuje ten problem, poprzez konwersje różnych formatów geometrii do neutralnego formatu STEP. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w migracji danych ze starszych wersji oprogramowania. Zdarza się tak, że nowe technologie nie obsługują starszych formatów. Konwersja do STEP jest alternatywą, jaką możemy zastosować do wypełnienia tej luki. CAD2CAD oferuje możliwość przechowywania oryginalnych danych w otwartym formacie, w celu archiwizacji danych. Pozwala to producentom na ochronę i długoterminowe przechowywanie zasobów wiedzy, z oryginalną dokładnością dla przyszłych użytkowników. Kolejną możliwością konwertera jestmożliwość tworzenia 3D PDF. Format PDF jest jednym z najpopularniejszych formatów danych. Możliwy do otwarcia na sprzętach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dokumenty te zajmują mniej miejsca na dysku niż formaty CAD oraz są wygodne do zarządzania.

Narzędzie CAD2CAD obsługuje większość typów danych zawartych w plikach CAD:

 • strukturę złożeń,
 • układy współrzędnych, krzywe, powierzchnie i bryły,
 • dokładne odwzorowanie konwertowanej geometrii,
 • topologiczną strukturę elementów,
 • reprezentację trójkątną (tessellacyjną),
 • informacje typu PMI (Product Manufacturing Information),
 • meta dane, takie jak: kolor, warstwy i inne niegeometryczne dane.

Więcej informacji dostępne w ulotce producenta oprogramowania SPINFIRE

Strona producenta www.actify.com