NX – to system CAD/CAM/CAE nowej generacji, ułatwiający przeprowadzenie procesów rozwoju produktu na każdym etapie cyklu jego życia. Dzięki szerokiemu pakietowi aplikacji CAD/CAM/CAE, system NX udostępnia jednolity pakiet narzędzi, które można wykorzystać do projektowania, analiz inżynierskich i symulacji oraz wspomagania procesów produkcji z zastosowaniem optymalnych procedur.

Produkt NX posiada specjalizowane zestawy narzędzi m in.: wzornictwa przemysłowego i stylizacji, projektowania opakowań, projektowania mechanicznego, projektowania systemów elektromechanicznych, symulacji mechanicznych i elektromechanicznych, projektowania narzędzi i wyposażenia stałego, wytwarzania, zarządzania procesami inżynieryjnymi, programowania maszyn pomiarowych, projektowania maszyn.

Technologia Synchroniczna

To technologia modelowania bezpośredniego opracowana przez Siemens Digital Industries Software, jest istotnym udoskonaleniem parametrycznych technik bazujących na relacjach geometrycznych. Technologia synchroniczna sprawia, że modelowanie jest niezwykle szybkie i intuicyjne — użytkownik ma swobodę modyfikowania geometrii przy użyciu prostych metod pchania i pociągania, bez potrzeby analizy, jak model został zbudowany. Aby zapewnić większą wszechstronność, modelowania synchronicznego można używać zamiennie ze wszystkimi innymi narzędziami do modelowania CAD w odniesieniu do modeli oprogramowania NX lub geometrii z innego, dowolnego źródła (w tym inne systemy CAD).

 

 

Wiodąca technologia

Kompleksowe rozwiązanie do mechanicznego projektowania – NX – pozwala na wybór odpowiednich narzędzi i metody postępowania do określonego zadania projektowego. NX pozwala na pracę na danych przeniesionych bezpośrednio z innych systemów CAD – w ramach pakietu Mockup Environment – zapewniając wyjątkowe środowisko do projektowania zespołów. Dodatkowo moduły wspierające procesy produkcyjne pozwalają na znacznie szybszą pracę niż w przypadku zastosowania narzędzi CAD przeznaczonych do ogólnych celów, przykładem mogą być: tworzenie form wtryskowych oraz tłoczników wielotaktowych.

Wydajność na wszystkich etapach rozwoju

NX podnosi wydajność i obniża koszty nie tylko projektowania, ale również wszystkich etapów rozwoju produktu. NX integruje procesy CAD z procesami planowania oraz produkcji umożliwiając szybsze podejmowanie właściwych decyzji projektowych, uwzględniających możliwości produkcji.

Projektowanie wspierane wiedzą

NX umożliwia automatyzację i uproszczenie projektowania dzięki wykorzystaniu danych produktowych i procesowych pochodzących z doświadczenia firm oraz najlepszych praktyk obowiązujących w danej branży. NX zawiera narzędzia wykorzystywane przez projektantów do gromadzenia danych i użycia ich wielokrotnie w powtarzalnych zadaniach. Dzięki temu następuje redukcja kosztów i czasu oraz poprawa jakości.

Kluczowe możliwości i korzyści

Możliwości

 • Możliwości modelowania złożonych kształtów freeform, zapewniających ciągłość powierzchni dzięki dostępności narzędzi do analizy powierzchni i wizualizacji.
 • Hybrydowe projektowanie 3D dające możliwość: modelowania drutowego, powierzchniowego, bryłowego oraz zmian geometrii przy użyciu Synchronous Technology.
 • Integracja z innymi aplikacjami do projektowania przemysłowego, symulacji oraz do obróbki.
 • Narzędzia do gromadzenia i automatyzacji wiedzy.

Korzyści

 • Ścisła kontrola nad pracami projektowymi oraz łatwość wprowadzania zmian.
 • Lepsza jakość, mniejsza liczba błędów oraz mniej poprawek.
 • Znacząca oszczędność czasu, pracy i kosztów dzięki możliwości ponownego wykorzystania podobnego projektu.
 • Możliwość wczesnego oszacowania kosztów, jakości i możliwości produkcyjnych dla danego projektu jeszcze przed przygotowaniem kosztownych prototypów, co pozwala na wczesne podejmowanie właściwych decyzji.
 • Lepsza integracja i koordynacja różnych dziedzin, zespołów projektowych oraz systemów CAD skutkująca skróceniem czasu potrzebnego na wypuszczenie produktu na rynek.

Najnowsza wersja – NX 12

Obszar wspomagania projektowania inżynierskiego w nowej odsłonie systemu NX został wzbogacony o zbiór funkcjonalności, które podnosząc efektywność procesu CAD/CAM – poprawiają jednocześnie komfort pracy użytkownika.

 

Możliwość jednoczesnej pracy z wieloma plikami poprzez wyświetlanie kilku okien na jednym ekranie

 

 

Obróbka addytywna – analiza modelu do wydruku 3d oraz
generowanie gotowych programów na drukarki 3d

 

 

Optymalizacja topologii geometrii konstrukcji, pozwalająca na zmniejszenie masy detalu

 

 

Szybsze ładowanie bardzo dużych zł0żeń

 

 

Szeroki wachlarz możliwości pracy z plikami .stl

 

 

Narzędzia do tworzenia animacji i sekwencji ruchu urządzeń lub maszyn

 

 

NX CAM Robotics

 

Nowoczesny system NX integrujący wiele środowisk inżynierskich oferuje możliwość programowania maszyn CNC, maszyn pomiarowych, a teraz również robotów przemysłowych. W NX CAM robot zastępuje frezarkę, co nie jest nowym rozwiązaniem, lecz w dalszym ciągu nowatorskim. Wykorzystanie robota jako obrabiarki daje możliwość obróbki detali o bardzo duży gabarytach, skomplikowanych kształtach oraz wykonania prac w trudno dostępnych miejscach w jednym zamocowaniu, dzięki większej liczbie stopni swobody robota w porównaniu do maszyn CNC. Istotnym aspektem są również koszty, które są niższe w porównaniu do wdrożenia maszyny CNC.

 

 

NX CAM Robotics umożliwia tworzenia aplikacji zrobotyzowanych takich jak:

 • przenoszenie (od wersji NX 12),
 • cięcie plazmą lub water jet,
 • grawerowanie,
 • frezowanie,
 • stępianie ostrych krawędzi,
 • szlifowanie,
 • polerowanie oraz wiele innych precyzyjnych procesów.

 

 

Sporą zaletą oprogramowania NX CAM Robotics jest programowanie robotów z wykorzystaniem tych samych narzędzi jak programuje się maszyn CNC oraz praca w bezpośredniej integracji ze środowiskiem CAD w przypadku edycji geometrii elementu obrabianego. Producent oprogramowania dostarcza gotowe modele robotów wiodących marek wraz z kontrolerami, które umożliwiają wygenerowanie gotowego kodu w języku robota, jak również dokładną analizę procesu pod kątem możliwości realizacji oraz optymalizacji.

 

 

NX MECHATRONICS CONCEPT DESIGNER

 

System Siemens NX umożliwia wykorzystanie wcześniej utworzonych modeli CAD lub modeli importowanych z innych systemów CAD do przygotowania symulacji pracy maszyny. Jest to możliwe dzięki modułowi NX MECHATRONICS CONCEPT DESIGNER dający szeroki wachlarz możliwości analizy projektowanej maszyny.

 

Symulacja umożliwia odwzorowania ruchu maszyny. Środowisko NX MCD odwzorowuje nie tylko kinematykę, ale również dynamikę poszczególnych części składowych całej konstrukcji wraz z zależnościami pomiędzy nimi. Ponadto istnieje możliwość:

 • dokładnego opisu charakterystyk pracy elementów wykonawczych,
 • definicja wszelkiego rodzaju przekładni,
 • definiowanie tarcia statycznego i dynamicznego,
 • odwzorowanie elementów sprężystych,
 • odwzorowanie elementów układu pneumatycznych oraz hydraulicznych,
 • opis działanie czujników różnego typu,
 • wykorzystanie kodu maszynowego stworzonego w środowisku NX CAM do symulacji pracy maszyny.

 

Finalizując projekt możemy wykonać rozruch maszyny w środowisku wirtualny, dzięki czemu dokonujemy walidacji układu sterowania jeszcze w fazie projektowej bez fizycznego modelu. Pozwala to na redukcję czasu rozruchu o ponad 30% oraz znaczną redukcje kosztów związaną z fazą wdrożenia.

 

1. Tworzenie modelu koncepcyjnego

 

 

2. Rozwój modelu

 

3. Virtual Commissioning

 

 

Jedne spójne środowisko umożliwia umożliwia stworzenie kompletnego projektu od koncepcji, aż do wirtualnego rozruchu z uwzględnieniem warunków pracy co daje oszczędność pracy i redukcje kosztów.