Firma KS Design przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też KS Design przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KS Design Sp. z o.o. nr telefonu: +48 32 77 55 000, e-mail: office@ksdesign.pl

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zależne od celu i od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (np. Pani/Pana zgody na cele rekrutacji lub podstawy prawnej np. określającej sposób dokumentowania sprzedaży na Pani/Pana rzecz);

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, np. biuro rachunkowe, firma transportowa;

4) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej polityki prywatności;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o kontakt mailowy: office@ksdesign.pl;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez nas czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.