Industry 4.0 / Przemył 4.0 – czwarta odsłona rewolucji przemysłowej.

 

Przemysł 4.0 – synonim zestawiania nowoczesnych rozwiązań. Dzięki niemu podejście do produkcji staje się bardziej elastyczne, kompleksowe, a produkt bardziej dopracowany pod wymagania klienta. Presja społeczeństwa, jak i ciągle wzrastające oczekiwania odbiorców, generują potrzebę zwiększania efektywności produkcji. Nie można jednak zapomnieć o indywidualnym podejściu w przypadku wielu rozwiązań.

Uwzględnienie personalizacji jest niewątpliwym wymogiem, jak i zmianą, którą przynosi rewolucja przemysłu 4.0. Nie powinna ona mieć też dużego wpływu na zwrot finalnych kosztów. Produkowane powinny być krótkie serie, dostosowane pod wytyczne odbiorcy. Elastyczność jest w tym przypadku kluczowym elementem. Duże znaczenie ma tu podejście poszczególny firm – jak dalece w stanie są się dostosować i zaspokoić oczekiwania obecnych lub potencjalnych klientów.

Aspektami niezbędnymi do uzyskania zamierzonych efektów jest promowanie rozwiązań informatycznych w przemyśle, rozwój inteligentnych fabryk, gdzie za kluczowe decyzje odpowiadać będą urządzenia, a ograniczona zostanie ingerencja wpływu ludzkiego. Wszystkie te czynnik wpływają na uzyskanie większej elastyczności, co przekłada się na jakość i prędkość wykonywanych elementów.

Industry 4.0 otwiera dużą szansę na rozwój dla wielu firm. Szczególnie korzystna sytuacja wydaje się kreować dla średniej wielkości firm. Ma to swoje uzasadnienie, ze względu na ograniczenia co do dostępu do nowych technologii które z czasem staje się coraz mniejsze. Wraz z ich systematycznym wdrażaniem, użycie ich w praktyce jest skuteczniejsze, przez co koszty inwestycyjne też automatycznie stają się niższe.
Rozwiązania Przemysłu 4.0 przedstawiają profil opierający się na rozwiązaniach automatyzacji, jak i rozwiązaniach wymiany danych (CPS, IOT, Chmura obliczeniowa).

Firma Siemens wychodzi naprzeciw wymaganiom przemysłu 4.0, jak i wymaganiom samych odbiorców, której przykładem jest konsekwentna realizacja projektu strategii Vision 2020 – koncentrując się na ciągłym rozwoju (w szczególnie istotnych dla firmy branżach jak cyfryzacja, automatyzacja czy elektryfikacja).

PLM Software

Dużą rolę w portfolio firmy Siemens odgrywają narzędzia „Siemens PLM Software”. Mają one szczególnie istotne zastosowanie dla zakładów przemysłowych. Dają możliwość dokładnej symulacji po wcześniejszym zaprojektowaniu produktu, czy już bardziej rozbudowanych podmiotów jak linie produkcyjne, gdzie zostaje wyprodukowany. Dzięki nim możliwe jest stworzenie projektu kompletnego systemu produkcyjnego, czy nawet kompletnych przedsiębiorstw. Firma Siemens promuje sprzedaż i wdrożenie swoich rozwiązań poprzez wypracowany już model sprzedaży za pomocą modelu partnerskiego (argumentując go jako bardzo istotny). Firmy kupujące wdrażają sprawdzone, pewne, funkcjonalne rozwiązania, a dzięki swojemu doświadczeniu ułatwiają codzienną pracą innym użytkownikom, w zależności od ich potencjału. Podobnie jest w przypadki firmy KS Industry Solution, partner firmy Siemens.

W odniesieniu do Siemiens PLM Software, firma KS Industry Solution proponuje rozwiązania między innymi:
1.Tecnomatix,
2.Simatic Software,
3.Nx,
4.Teamcenter,
5.Solid Edgem,

Tecnomatix stanowi optymalny zbiór rozwiązań wspomagających proces cyfrowego wytwarzania. Jego zastosowanie pozwala podejmować bardziej racjonalne decyzje, jaki i sprawnie analizować metody polepszania wydajności, redukcji kosztów, jak i uzyskiwania zamierzonego poziomu jakości. Oprogramowanie dzieli się na trzy moduły :
1. Plant simulation – do symulacji lini produkcyjnej i logistyki,
2. Do programowania robotów offline i wirtualnego rozruchu sterowników PLC,
3. Energonomii pracy człowieka. Główne zalety zastosowania oprogramowania to:
Zwiększenie produktywności,
Optymalizacja efektywności produkcji,
Optymalizacja wydajności z wykorzystaniem procesów opartych na najlepszych praktykach,
Trójwymiarowe projektowanie i wizualizacja fabryki,
Analiza i optymalizacja do logistyki w fabryce,
Symulacja przepustowości produkcji fabryki.

W przypadku oprogramowania Simatic to narzędzie służące do projektowania systemów automatyki przemysłowej. Przy zastosowaniu narzędzi opcjonalnych dla „STEP 7” – możliwe jest zwiększenie jego możliwości. Kompleksowo spełnia założenia wytycznych TIA, które z kolei pozwala na połączenie i wspólną komunikację z pozostałymi urządzeniami automatyki przemysłowej. NX – system nowej generacji – CAD/CAM/CAE, pozwalający w sprawny sposób przeprowadzić procesy rozwoju produktu na każdym etapie cyklu jego życia.

Dzięki zastosowaniu szerokiego pakietu aplikacji CAE/CAD/CAM, nx udostępnia kompletny pakiet narzędzi – które znajdują zastosowanie w projektowaniu, analizie inżynierji, symulacji, jak i wspomagania procesów produkcji z wdrożeniem optymalnych procedur. Najczęściej stosowaną opcją jest system zarządzania cyklem życia produktu na świecie, wykorzystujący jako podstawę otwarte standardy PLM (Produkt Lifecycle Management) – Teamcenter pozwala firmom podejmować szybkie i jednolite decyzje w każdym etapie cyklu życia produktu.
System Teamcenter pozwala użytkownikom na globalną współpracę między zespołami. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych. Niezależnie od tego, z jakiego systemu pochodzą. Oprogramowanie Solid Edge – jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku.
Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosnącej złożoności opracowywania produktów.

KS Industry również przeprowadza szkolenia z zakresu przedstawionego oprogramowania. Zespół projektowy na podstawie modelu symulacyjnego na długo przed dokonaniem ingerencji w istniejący bądź planowany proces sprawdzi alternatywne rozwiązania. Odpowie na pytanie ”co jeśli” przeanalizuje wpływ różnych scenariuszy i parametrów takich jak czasy, ilości zasobów, odległości itp. Symulacja zagwarantuje uniknięcie błędów, pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania: jakie paramenty i scenariusze są optymalne w obszarze produkcji i logistyki.

Zastosowanie kompletnego i indywidualnego podejścia pozwala na otrzymanie optymalnego rozwiązania, dla wielu różnych profilów działalności firm. Tego typu działanie skutkuje uzyskaniem dobrych wyników produkcyjnych które przekładają się na wyniki finansowe – cechujące się stosunkowo niskim nakładem pracy jak i szybkim zwrotem inwestycji. Dodatkowo każde z wdrożonych rozwiązań może być na bieżąco rozwijane i aktualizowane.
Wszyscy producenci, aby liczyć się na rynku, muszą na bieżąco wprowadzać nowe rozwiązania. Dla każdej firmy uruchomienie nowego projektu jest bardzo wymagającym i złożonym procesem.
Rozwiązania PLM dają możliwość zakładom na zarządzanie całym cyklem życia produktu, dodatkowo zapewniają spójną i bezpieczną wymianę wiedzy i najlepszych praktyk, które mogą przynieść korzyści w tworzeniu nowych i lepszych produktów. Cała „rodzina” produktów Siemens PLM Software, pozwala na zbudowanie pojedynczego źródła danych i obrazów 3D, które można wykorzystać do zdefiniowania najbardziej złożonych projektów.
Wykorzystując najlepsze w swojej klasie technologie dla rozwoju produktów w cyklach produkcyjnych, firma może udostępnić zarówno dane produktu i procesu oraz modele symulacyjne aby zoptymalizować te cykle życia zanim cokolwiek fizycznego zostanie zbudowane.

Bazując na wieloletnim praktycznym doświadczeniu, oferujemy pomoc w wyborze trafnej i optymalnej konfiguracji odpowiadającej Państwa indywidualnym potrzebom. Pomożemy usprawnić proces powstawania nowego produktu, zapewnimy właściwy dostęp do danych, co znacząco skróci czas i zmniejszy koszt nowych uruchomień. Świadczymy usługi wdrożeniowe od 2010 r. szkolenia oraz suport dla wielu zagranicznych oraz polskich firm.