Niniejszym zaświadczamy, że firma KS Industry Solutions realizowała na nasze zlecenie dostarczenie oprogramowania oraz wdrożenie. Prace zostały wykonane fachowo i terminowo oraz zyskały pozytywną opinię zarówno naszą jak i naszych klientów. Na szczegółową uwagę zasługuje perfekcyjna znajomość zagadnień projektowych i produkcyjnych. Na podstawie współpracy rekomendujemy firmę KS Industry Solutions w zakresie wykonywanych prac w naszej firmie.