29 listopada 2019 Mechatronic Concept Designer Przemysł 4.0 1

Wdrażanie nowych rozwiązań w zakładzie przemysłowym zawsze wiąże się z ryzykiem nieoczekiwanych zdarzeń losowych oraz dużymi kosztami. Myśląc o takiej inwestycji należy wziąć pod uwagę zarówno scenariusz zakończony sukcesem, jak i ten, który może poważnie odbić się na funkcjonowaniu firmy. Jeszcze lepszym rozwiązaniem przed wdrażaniem jakichkolwiek zmian jest znalezienie rozwiązania, które ułatwiłoby cały proces oraz pozwoliło wykluczyć wszelkie możliwe awarie. Siemens stworzył w tym celu narzędzie NX Mechatronics Concept Designer.

Mając gotowe modele z NX’a lub modele importowane z innych systemów CAD inżynierowie mają możliwość przeprowadzenia niezliczonej ilości symulacji zanim jeszcze wykonają jakiekolwiek modyfikacje maszyny. Co za tym idzie, mogą bez żadnych przeszkód testować różnorodne rozwiązania, analizować wyniki oraz wyciągając wnioski, optymalizować działania związane z wirtualnym uruchomieniem.

NX Mechatronics Concept Designer odwzorowuje każdy najmniejszy ruch maszyny, zarówno kinematykę, jak i dynamikę poszczególnych części składowych całej konstrukcji wraz z zależnościami pomiędzy nimi. Ponadto daje możliwość:

• dokładnego opisu charakterystyk pracy elementów wykonawczych,
• definicja wszelkiego rodzaju przekładni,
• definiowanie tarcia statycznego i dynamicznego,
• odwzorowanie elementów sprężystych,
• odwzorowanie elementów układów pneumatycznych oraz hydraulicznych,
• opis działania czujników różnego typu,
• wykorzystanie kodu maszynowego stworzonego w środowisku NX CAM do symulacji pracy maszyny.

Dzięki zastosowaniu NX Mechatronics Concept Designer w fabryce przedsiębiorstwo ma szansę uzyskać doskonałe rezultaty! M.in. zredukować czas rozruchu o ponad 30% oraz znacznie obniżyć koszty związane z fazą wdrożenia.

Chcesz wiedzieć więcej na temat wdrożenia NX Mechatronics Concept Designer w Twoim zakładzie produkcyjnym? Skontaktuj się z nami: +48 32 775 50 10 support@ks-iss.com Przygotujemy indywidualna ofertę specjalnie na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.