11 grudnia 2018 Process Simulate Przemysł 4.0 0

Coraz bardziej złożone procesy produkcyjne, decentralizacja poszczególnych części zakładów przemysłowych oraz duża konkurencja skłaniają przedsiębiorców do sięgania po innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność wytwarzania produktów. Bardzo ważnym etapem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest planowanie.

Process Simulate jest jednym z modułów oprogramowania firmy Siemens do programowania robotów off-line i wirtualnego rozruchu sterowników PLC stosowanym w praktyce przemysłowej i inżynierskiej.

Rozwiązanie Process Simulate umożliwia przedsiębiorstwom wirtualne sprawdzanie koncepcji produkcyjnych z wyprzedzeniem, w całym cyklu życia wprowadzanego produktu. Wszelkie błędy i problemy zostają wyeliminowane już na bardzo wczesnym etapie. Dodatkowo zastosowanie Process Simulate, dzięki wirtualnemu sprawdzaniu poprawności elementów mechanicznych i elektrycznych, ogranicza liczbę prototypów fizycznych.

Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane ze szkieletem produkcyjnym zapewniającym inżynierom produkcji metody ponownego użycia, opracowywania i sprawdzania poprawności sekwencji procesów przy realistycznym odwzorowaniu i optymalizacji czasów cyklu.

Process Simulate obsługuje wiele różnych procesów w zakresie robotyki, co umożliwia symulację systemów produkcji i sterowanie nimi, wspierając współpracę między działami projektowania mechanicznego i sterowania.

Zastosowanie oprogramowania Process Simulate zdecydowanie wpływa na ograniczenie kosztów produkcji oraz wielokrotne zwiększenie wydajności pracy w zakładzie produkcyjnym. To sprawdzone, skuteczne rozwiązanie informatyczne pozwalające na zoptymalizowanie produkcji.

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu konkurencyjności Twojej firmy, skorzystaj z pomocy KS Industry Solutions. Nasi specjaliści przygotują indywidualną ofertę skrojoną na miarę potrzeb Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami: +48 32 775 50 13 lub support@ks-iss.com.