28 września 2018 Process Simulate Przemysł 4.0 Wirtualne Uruchomienie 0

Sterowniki PLC są z powodzeniem stosowane w różnych gałęziach przemysłu od kilkudziesięciu lat. Pozwalają skutecznie nadzorować prace w mniejszych zakładach, jak i dużych halach produkcyjnych. Zarządzają całymi liniami produkcji lub ich wybranymi fragmentami. Biorąc pod uwagę, jak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych działów, gdzie jeden ma bezpośredni wpływ na drugi, rozwiązania pomagające wykrywać błędy we wczesnej fazie mają ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu.

Efektywne działanie sterownika PLC zależy w dużej mierze od odpowiedniego doboru jego rodzaju na podstawie:

– środowiska pracy, w jakim będzie odbywał się proces;

– wymogów firmy;

– założeń długoterminowych, celem przykładowej przyszłościowej rozbudowy;

– zastosowanych rozwiązań technicznych.

Inżynierowie programują sterowniki pod kątem sekwencji następujących po sobie konkretnych czynności, jakie ma wykonać urządzenie. Ważną kwestią jest tutaj natychmiastowa sygnalizacja przez sterownik jakichkolwiek problemów podczas wykonywanych procesów. Pozwala to na szybką reakcję i uniknięcie strat związanych z zaburzeniem pracy całej produkcji.

Testowanie sterowników PLC

Wykonanie symulatora sterownika PLC pozwala na uzyskanie wysokiej jakości projektu we wczesnej fazie pracy, szybszy czas rozruchu w zakładzie klienta oraz krótszy czas przestoju. To z kolei zdecydowanie wpływa na obniżenie kosztów oraz wyższą efektywność działań w realnych procesach. Podczas symulacji możemy natychmiastowo wykryć wszystkie błędy w ustawieniach sterownika, tym samym wykluczając ryzyko ich pojawienia się podczas realnej pracy linii produkcyjnej. Jest jeszcze jedna ważna zaleta zastosowania symulacji sterowników PLC, optymalizacja! Śledząc pracę na poszczególnych etapach, jeszcze na poziomie wirtualnej symulacji można dokonać optymalizacji działań, a tym samym zwiększyć ich efektywność, uzyskując zadowalające rezultaty.

Oprogramowanie PLCSIM Advanced dostępne w ofercie KS Industry Solutions umożliwia przetestowanie zmienionego programu przed wgraniem go do systemu sterowania za pomocą wirtualnej symulacji. Analiza online, jak i test funkcji programowych, mogą zostać przeprowadzone jak na bazie prawdziwego sterownika.

Kompleksowe działanie

KS Industry Solutions pomaga w integracji PLCSIM Advanced z oprogramowaniem Tecnomatix Process Simulate lub NX Mechatronics Concept Designer, dzięki czemu mamy możliwość wykonania wirtualnego uruchomienia (ang. Virtual Commissioning) wykorzystując symulacje pracy stacji zrobotyzowanej lub maszyn oraz algorytm sterowania zapisany w symulatorze sterownika PLC.

Więcej o naszej ofercie dotyczącej testowania sterowników PLC tutaj: http://bit.ly/testowanie_sterownikow