1 października 2020 Plant Simulation Przemysł 4.0 0

Optymalnie zbalansowane zasoby systemu produkcyjnego pozwalają osiągnąć wysoką wydajność naszej produkcji. Oprogramowanie Plant Simulation zostało wyposażone w narzędzia, które bez zbędnego ryzyka pozwalają na weryfikację scenariuszy produkcyjnych oraz odnalezienie krytycznych miejsc produkcji. Wśród nich warto wymienić algorytm genetyczny oraz menadżer eksperymentu.

Algorytm genetyczny

Przy pomocy modułu Plant Simulation wykorzystującego algorytmy genetyczne optymalizacja może zostać przeprowadzona w sposób automatyczny.

Algorytmy genetyczne pozwalają na dobranie optymalnych parametrów systemu uwzględniając wiele ograniczeń, np. przepustowość, wielkość zapasów, wykorzystanie zasobów czy daty dostaw. Metoda ta jest szczególnie wydajna w przypadku, gdy duża ilość parametrów systemu oraz ograniczeń znacznie utrudnia znalezienie wartości optymalnej.

Menadżer eksperymentu

Narzędzie “Experiment Manager” oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation umożliwia definiowanie wielu badań w tym samym czasie, dostarczając w ten sposób wydajny mechanizm analizy i optymalizacji badanego systemu. Opierając się na zdefiniowanych przez użytkownika parametrach, Plant Simulation wykonuje serię pojedynczych symulacji, czego efektem jest zbiór wyników zdefiniowanego eksperymentu.

Case study

Materiał filmowy przedstawia cyfrowy model prezentacyjnej hali produkcyjnej. Logistyka wewnętrzna odbywa się za pomocą automatycznych pojazdów (AGV) pomiędzy dwoma magazynami wysokiego składowania. Optymalizacja procesu została przeprowadzona m.in. za pomocą narzędzia „Algorytm genetyczny”.