3 maja 2021 Process Simulate 0

W najnowszej wersji oprogramowania Tecnomatix 16 pojawił się nowy produkt dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom – Process Simulate Virtual Commissioning Lite, czyli spersonalizowane środowisko dla wirtualnego uruchomienia cel zrobotyzowanych.

Process Simulate Virtual Commissioning Lite jest nową wersją znanego już narzędzia Process Simulate. Dotychczas znane rozwiązanie Process Simulate pozwala na wyeliminowanie problemów poprzez projektowanie i sprawdzanie poprawności procesów produkcji w trójwymiarowym, dynamicznym środowisku. Dzięki pełnej integracji z różnymi producentami robotów zapewnia inżynierom produkcji możliwość ponownego użycia, opracowywania i sprawdzania poprawności sekwencji procesów przy realistycznym odwzorowaniu i optymalizacji czasów cyklu w celach zrobotyzowanych.

Jedną z ważnych zalet rozwiązania Process Simulate jest znaczne przyspieszenie przy wprowadzaniu produktów na rynek, ponieważ umożliwia organizacjom wirtualne sprawdzanie koncepcji produkcyjnych z wyprzedzeniem, w całym cyklu życia wprowadzanego produktu.

Nowa wersja Process Simulate Virtual Commissioning Lite zapewnia jeszcze niższe koszty zakupu, dając te same szerokie możliwości.

Process Simulate Virtual Commissioning Lite pozwala na korzystanie z nowych funkcjonalności, w tym:
• pełny dostęp do biblioteki Siemens kontrolerów robotów (OLP)
• możliwość importu modeli z różnych systemów CAD
• umożliwia symulację wszelkiego rodzaju procesów ciągłych oraz testowanie sterowników PLC (wirtualne uruchomienia)

Masz więcej pytań? Chcesz wypróbować narzędzie? Zapraszamy do konsultacji z naszym specjalistami: +48 506 118 234 lub support@ks-iss.com