29 lipca 2019 Przemysł 4.0 Teamcenter 0

Kompleksowość i elastyczność – te dwa słowa bardzo często przesądzają o sukcesie lub porażce współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zaawansowane technologicznie rozwiązania dedykowane producentom muszą spełniać szereg warunków narzuconych przez dynamicznie rozwijający się rynek.

Dobre przygotowanie, realistyczne symulacje, łatwe wdrożenie, eliminacja ryzyka, w końcu analiza i optymalizacja procesów. Wybór efektywnego, sprawdzonego oprogramowania to jedna z najważniejszych decyzji, które musi podjąć każdy liczący się w branży przedsiębiorca. Bez automatyzacji i digitalizacji linii produkcyjnych nie masz szans na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Nasi klienci często pytają o rozwiązania, które szybko i skutecznie pomogłyby im w zwiększeniu wydajności pracy w zakładzie produkcyjnym, jednak bez potrzeby podejmowania dużych inwestycji. Obecnie oprogramowanie Teamcenter jest jedynym rozwiązaniem PLM na rynku, które zajmuje się cyklem życia produktu od etapu planowania portfela, poprzez rozwój produktu, produkcję, serwis aż do fazy rezygnacji z produktu.

Ta kompleksowość wpływa na komfort pracy oraz stabilność działania firmy. W jednym miejscu gromadzone są wszystkie istotne informacje o każdym najmniejszym procesie zachodzącym na produkcji.

Oprogramowanie Teamcenter dzięki zintegrowanemu modułowi do zarządzania projektami, umożliwia użytkownikowi samodzielne tworzenie projektów, określenie dokładnych zadań w projekcie, przypisanie do nich odpowiednich zasobów. Pozwala również określić koszty jednostkowe dla poszczególnych zadań, jak i dla całego projektu. Tak tworzy się know-how firmy, który pozwala na jej rentowane funkcjonowanie bez względu na nieoczekiwanie zdarzenia oraz rotacje wśród pracowników. Teamcenter pozwala firmom podejmować szybkie i jednolite decyzje w każdym etapie cyklu życia produktu, co zdecydowanie wpływa na osiągane zyski.

Jesteś chcesz podnieść wydajność pracy w zakładzie produkcyjnych korzystając z Teamcenter skontaktuj się z naszymi specjalistami: +48 32 775 50 33 oraz support@ks-iss.com