25 czerwca 2019 Przemysł 4.0 Teamcenter 0

Automatyka przemysłowa szybko staje się wymogiem w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Firmy inwestują w rozwiązania, które pozwolą im jak najlepiej zoptymalizować wszelkie procesy. Liczy się wydajność, jakość towarów, elastyczność i otwartość w stosunku do rosnących wymagań rynku. Sprawdzone, kompleksowe oprogramowanie pozwala znacznie obniżyć koszty produkcji, co ma wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Firma Siemens od lat z powodzeniem dostarcza rozwiązania, które pozwalają producentom przekształcić zakład produkcyjny w przedsiębiorstwo cyfrowe, umożliwiając digitalizację oraz integrację całego łańcucha wartości.

Teamcenter jest najczęściej używanym systemem zarządzania cyklem życia produktu na świecie, wykorzystującym jako podstawę otwarte standardy PLM (Produkt Lifecycle Management). Dzięki zintegrowanemu modułowi do zarządzania projektami, umożliwia użytkownikowi samodzielne tworzenie projektów, określenie dokładnych zadań w projekcie, przypisanie do nich odpowiednich zasobów. Pozwala również określić koszty jednostkowe dla poszczególnych zadań. jak i dla całego projektu.

Automatycy mają możliwość korzystania ze specjalistycznych narzędzi będących częściami Teamcenter, które pozwalają na precyzyjne planowanie i zarządzanie każdym procesem produkcyjnym.

Schedule Manager – ułatwia planowanie, zarządzanie i wykonywanie projektów w jednym miejscu – niezależnie od ich prostego lub złożonego charakteru. Jego zastosowanie eliminuje problemy wynikające z planowania projektu w systemie odłączonym od danych i procesów wymaganych do realizacji tych projektów.

Structure Manager – zapewnia wspólne źródło informacji o BOM w całej organizacji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podstawowego czy bardziej zaawansowanego zarządzania BOM, rozwiązanie Teamcenter pomoże zaspokoić i przekroczyć zapotrzebowanie rynku na bardziej innowacyjne i zróżnicowane oferty produktowe.

Visualization – upraszcza procesy inżynierskie i produkcyjne dzięki tworzeniu wirtualnych prototypów z wielu mechanicznych formatów wspomaganych komputerowo (CAD). umożliwia wszystkim osobom w cyklu życia produktu dostęp do danych o bogatych danymi projektowymi, które potrzebują do ich pracy. Możesz zredukować kosztowne prototypy fizyczne i wykonywać bardziej specjalistyczne badania, od ergonomii po opinie o wirtualnych rzeczywistościach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kompleksowym rozwiązaniu Teamcenter? Skontaktuj się z naszymi specjalistami: +48 32 775 50 33 oraz support@ks-iss.com