5 marca 2021 Plant Simulation Przemysł 4.0 0

Niedawno informowaliśmy o nowej usłudze w ofercie KS Industry Solutions, a mianowicie wykonywaniu przez naszych specjalistów profesjonalnych symulacji dla koncepcji przyszłych inwestycji. W skrócie stworzyliśmy ofertę dedykowaną wszystkim osobom, które chciałyby jak najlepiej przygotować się do wdrożenia nowej maszyny w fabryce bądź przekonać do swoich pomysłów inwestorów czy zarząd firmy.

Wiemy z doświadczenia, że nie w każdym przedsiębiorstwie jest zatrudniony pracownik posiadający umiejętność i narzędzia do wykonywania profesjonalnych symulacji. Nie wszędzie takie kompetencje są przecież potrzebne na co dzień. Mając na celu usprawnienie działania pracy w fabryce, każdy może teraz zgłosić się do nas i otrzymać wsparcie w stworzeniu symulacji prezentującej działanie nowej koncepcji.

Współpraca z nami przebiega w oparciu o 2 etapy:

I ETAP – Przygotowanie oferty.

Na początku prosimy klienta o przedstawienie naszym specjalistom swojej koncepcji i danych wejściowych takich jak: Model CAD maszyny (.step) oraz cyklogram pracy maszyny (opis procesu wraz z sekwencjami operacji).

Organizujemy też spotkanie, którego celem jest zapoznanie się zespołu projektowego oraz pozyskanie podstawowych informacji, w tym: opis procesu (material flow), ilości obiektów, czasy dla obiektów, wymiary obiektów, layout 2d (dwg.), plan produkcyjny i inne.

Jak tylko zapoznamy się z koncepcją klienta i uzgodnimy wszystkie szczegóły dotyczące projektu, przechodzimy do etapu drugiego.

II ETAP – Realizacja projektu

W ramach realizacji zostaje powołana grupa projektowa złożona z przedstawicieli firm, jej zdaniem jest m.in.:

przekazywanie informacji na temat realizacji działań projektowych, udzielanie dodatkowych informacji w czasie trwania projektu oraz cotygodniowe podsumowanie postępu prac.

Nasi specjaliści tworzą symulację pracy maszyny dyskretnej z zamodelowaną fizyką, kinematyką, sensorami, mechanizmami i napędami. Taka symulacja oparta jest na sekwencjach logicznych i umożliwia walidację konstrukcji. Tworzymy również symulacje wykorzystujące czasy i przepływ materiałów do symulacji logistyki oraz procesu produkcyjnego całego zakładu.

Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem naszej współpracy jest wykonanie wirtualnego uruchomienia, czyli uruchomienie maszyny lub linii jeszcze przed jej startem w fabryce. Do walidacji logiki i sterowania PLC konieczna jest konsultacja z automatykiem.

Czas realizacji w dużej mierze zależy od rodzaju koncepcji klienta. Jeśli ta jest skomplikowana i wymaga większego zaangażowania, realizacja trwa dłużej, jeśli jest to prosty projekt, krócej.

III ETAP – Zakończenie projektu

Na etapie zakończenia prac projektowych KS Industry Solutions przekazuje klientowi następujące dane:

  • model symulacyjny utworzony w oprogramowaniu Plant Simulation lub NX MCD
  • raport przeprowadzonych eksperymentów (dla Plant Simulation)
  • dane statystyczne obiektów
  • inne dane projektowe, które powstaną w trakcie realizacji projektu
  • model przystosowany do przeprowadzenie wirtualnego uruchomienia

Dzięki sprawnie przeprowadzonej symulacji, klient zyskuje pewność, co do poprawnego działania nowej maszyny i zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych przestojów oraz awarii wynikających z niedociągnięć na etapie projektowania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej pomocy przy tworzeniu symulacji nowych koncepcji inwestycyjnych: 505 439 215 lub l.prusiel@ks-iss.com