27 kwietnia 2020 Mechatronic Concept Designer 0

Mechatronics Concept Designer to kompleksowe narzędzie do symulacji projektowanych maszyn umożliwiające współpracę inżynierów zajmujących się poszczególnymi etapami prac od ustawień związanymi z elektryką, przez aspekty mechaniczne po pełną automatykę. Dzięki temu cały proces wdrażania przebiega zdecydowanie szybciej i skuteczniej.

Taka interdyscyplinarna współpraca pomiędzy zespołami inżynierów, powoduje skrócenie wprowadzania produktów na rynek, zmniejszenie ryzyka ewentualnych awarii oraz podejmowanie właściwych, korzystnych decyzji w przyszłości.

Każdy z pracowników pracujących nad projektem ma dostęp do wszelkich informacji związanych z maszyną, jej ustawień i historii zmian. Jest to ważne z perspektywy efektywnego działania zakładu przemysłowego i teraz, i w przyszłości. Dane oraz wiedza zgromadzone podczas prac nad jednym projektem, mogą być z powodzeniem wykorzystane przy kolejnych.

Krok po kroku. W momencie, gdy dysponujemy modelem 3D (przynajmniej uproszczonym), zespół przenosi go do Mechatronics Concept Designera i rozpoczyna się symulacja pracy maszyny. Środowisko NX MCD odwzorowuje nie tylko kinematykę, ale również dynamikę poszczególnych części składowych całej konstrukcji wraz z zależnościami pomiędzy nimi. Dzięki czemu jesteśmy w stanie na wczesnym etapie wykrywać błędy.

Mechatronics Concept Designer pozwala na:

– dokładne zbadanie charakterystyk pracy elementów wykonawczych

– definicję wszelkiego rodzaju przekładni i mechanizmów

– definiowanie tarcia statycznego, dynamicznego, tocznego oraz restytucji

– odwzorowanie zachowania elementów układu pneumatycznych oraz hydraulicznych

– modelowanie działania czujników różnego typu

– wykorzystanie kodu do symulacji pracy maszyny

Po przeprowadzeniu symulacji, wdrożeniu zmian i zatwierdzeniu całego projektu, następuje kolejna faza, czyli wirtualny rozruch. I tutaj Mechatronics Concept Designer okazuje się niezastąpionym narzędziem. Zanim jeszcze rozpoczną się jakiekolwiek realne prace nad projektem maszyny, w MCD jeszcze w fazie projektowej, odbywa się walidacja układu sterowania. To ostatni etap pozwalający na eliminację ewentualnych błędów. Korzystając z możliwości wirtualnego rozruchu, możemy skrócić czas realnego uruchomienia o ponad 30% oraz znacznie ograniczyć koszty związane z fazą montażu i wdrożenia.

Masz pytania na temat wdrożenia MCD w Twoim zakładzie produkcyjnym? Skontaktuj się z nami: +48 508 685 539 lub support@ks-iss.com