19 listopada 2019 Plant Simulation Przemysł 4.0 0

Plant Simulation jest przemysłowym standardem dla tworzenia modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym, zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D.

Zmienne warunki na rynku wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych elastyczne podejście oraz szybkie dostosowanie się zróżnicowanych wymagań klientów. Wciąż rosnące koszty, duża różnorodność towarów, indywidualne potrzeby odbiorców, czy krótszych czasów dostaw to tylko kilka z długiej listy wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi fabrykami. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Tecnomatix Plant Simulation przedsiębiorstwo zyskuje solidne wsparcie dla procesu cyfrowego wytwarzania.

Korzystając z oprogramowania, można zoptymalizować przepływ materiałów, poziom wykorzystania zasobów i logistykę na wszystkich poziomach planowania, począwszy od globalnej produkcji poprzez poszczególne fabryki, aż po poszczególne linie produkcyjne. Łatwy w obsłudze interfejs zgodny ze standardami Microsoft Windows, wyposażony w standardowe biblioteki obiektów do wizualizacji procesów i przepływów materiałowych oraz wszechstronne narzędzia do analizy pozwalają na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji biznesowych w oparciu o szczegółowe dane.

Skutkiem zastosowania Tecnomatix Plant Simulation jest zdecydowany wzrost wydajności produkcji, obniżanie kosztów i uzyskanie zamierzonego poziomu jakości.

Jeżeli masz pytania dotyczące programu, jego wdrożenia oraz dostępnych możliwości, skontaktuj się z nami: +48 32 775 50 13 lub support@ks-iss.com. Nasi specjaliści dopasują rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie.