27 lipca 2020 Plant Simulation Przemysł 4.0 0

Oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation umożliwia symulację i optymalizację systemów produkcyjnych oraz procesów.

Przy pomocy Plant Simulation można skutecznie zoptymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz procesy logistyczne na wszystkich poziomach planowania od globalnych sieci zakładów produkcyjnych, poprzez lokalne obiekty, aż do pojedynczych linii.

Optymalna przestrzeń buforowa oraz magazynowa ma wpływ na płynny przepływ oraz właściwe wykorzystanie wszystkich zasobów. Oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation pozwala na długookresową weryfikację wykorzystania przestrzeni magazynowych oraz buforowych.

Plant Simulation pomaga tworzyć cyfrowe modele systemów logistycznych (np. produkcji) umożliwiające badanie ich charakterystyk i optymalizację wydajności. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów oraz analizowanie alternatywnych rozwiązań bez ingerencji w istniejące systemy produkcyjne lub w trakcie planowania procesu – na długo przed uruchomieniem rzeczywistego systemu.

Badania symulacyjne w Plant Simulation są wykorzystywane do optymalizacji przepustowości, eliminacji wąskich gardeł oraz ograniczania zapasów w toku. Modele symulacyjne biorą pod uwagę zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne łańcuchy dostaw, zasoby produkcyjne oraz procesy biznesowe, umożliwiając analizę wpływu dla różnych wariantów produkcji.

Dzięki narzędziu bazującym na algorytmach genetycznych wbudowanych w oprogramowanie w szybki sposób zweryfikujemy poprawność założeń dotyczących wykorzystania przestrzeni w Twoim zakładzie produkcyjnym. Analiza pokaże mocne i słabe punkty, pozwalając na skuteczną optymalizację.

Skorzystaj z indywidualnej konsultacji z ekspertami KS Industry Solutions. Skontaktuj się z nami i zwiększ wydajność swojego zakładu produkcyjnego: +48 32 775 50 13 lub support@ks-iss.com