31 sierpnia 2020 Mechatronic Concept Designer Przemysł 4.0 0

NX Mechatronic Concept Designer zawiera funkcje, które pozwalają na tworzenie niestandardowych rozwiązań. Jedno spójne środowisko NX MCD umożliwia stworzenie kompletnego projektu z uwzględnieniem warunków pracy, co znacznie wpływa na redukcję kosztów.

NX Mechatronics Concept Designer posiada narzędzia umożliwiające proste modelowanie i tworzenie symulacji, które pozwalają na szybką weryfikację alternatywnych koncepcji projektowych jeszcze na wczesnym etapie cyklu rozwoju. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań opartych wyłącznie na modelu, NX MCD pozwala nie tylko zobaczyć, jak wygląda projekt, ale także sprawdzić, czy działa zgodnie z założeniami.

Podczas gdy narzędzia ukierunkowane na model ograniczają się do prezentacji geometrii oraz modelowania części, NX MCD idzie o krok dalej. Projektowana maszyna zostaje poddana wirtualnej ocenie pod kątem poprawności działania wszystkich składowych. Ta walidacja jest możliwa dzięki rozbudowanej bibliotece, z której szybko można dodać dane do modelu funkcjonalnego. Dane te obejmują połączenia, ruch, czujniki, siłowniki, zachowanie podczas kolizji oraz inne właściwości kinematyczne i dynamiczne każdego komponentu. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorstwa.

Kolejną ważną cechą NX Mechatronic Concept Designer jest prezentacja gotowego projektu z pożądanymi parametrami w technologii 3D. To doskonała forma atrakcyjnej demonstracji koncepcji klientom np. w formie symulacji wideo.

KS Industry Solutions jako Gold Partner Siemens Digital Industries Software od lat skutecznie pomaga przedsiębiorcom w automatyzacji produkcji. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie rozwiązania pomogą w poprawie wydajności Twojego przedsiębiorstwa: +48 32 775 50 10 lub support@ks-iss.com