24 marca 2020 Przemysł 4.0 SIMIT 0

Z jakimi wyzwaniami mierzą się współczesne zakłady produkcyjne? Na pierwszym miejscu możemy wymienić trzy podstawowe: krótki czas realizacji zleceń, różnorodność procesów, potrzeba zachowania zawsze tej samej najwyższej jakości produktów.

Aby zapewnić pełną wydajność pracy linii produkcyjnych, nie wystarczy już zaangażowanie osób odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniej ciągłości prac. W dobie nowych technologii i postępu niezbędne jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań z dziedziny automatyki przemysłowej.

TIA Portal, czyli Totally Integrated Automation Portal to zintegrowane środowisko projektowe systemów automatyki przemysłowej. Dzięki jego zastosowaniu przedsiębiorstwo zyskuje jeden kompletny zestaw narzędzi (w tym: oprogramowanie dla sterowników SIMATIC PLC, paneli obsługi operatorskiej SIMATIC HMI, napędów SINAMICS) umożliwiających realizację złożonych zadań automatyki – począwszy od planowania, do inżynieringu i monitorowania poprawnej pracy systemu automatyki.

Ostatnia, najnowsza wersja pakietu oprogramowania inżynierskiego TIA Portal v16 to jeszcze więcej możliwości dla użytkowników. Wśród dodatkowych funkcji znajdują się m.in.:

– interface OPC UA dla sterowników S7-1200,
– nowa jednostka CPU 1513 pro,
– funkcja „ShowBlockInTIAPortal” w WinCC umożliwiająca wyświetlanie bloków programu PLC na ekranach HMI,
– wzbogacona funkcja TMAIL_C umożliwiająca wysyłanie z jednostek 1200/1500 wiadomości email zawierających dzienniki logów, recepty i pliki użytkownika z karty pamięci,
– bezpośrednia wymiana danych za pomocą PROFINET IRT, znacznie ułatwiająca komunikację między sterownikami oraz IP-Forwarding umożliwiający bezpośrednie odbieranie ramek IP w podsieci, co ułatwia integrację z urządzeniami do zdalnego dostępu np. w celu zdalnego serwisowania lub aktualizowania sterowników.

Warto przy okazji wspomnieć o produkcie WinCC Unified v16. Udostępnia on całkowicie nową technologię do systemów wizualizacji HMI. Dzięki współpracy z HTML5, pozwala tworzyć ekrany operatora dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Moduł jest całkowicie skalowalny i posiada bibliotekę elementów z nowoczesną szatą graficzną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszej wersji TIA Portal v16, potrzebujesz konsultacji przy wdrożeniu rozwiązań do automatyki przemysłowej, skontaktuj się z naszymi specjalistami: +48 32 775 50 11 lub sales@ks-iss.com

KS Industry Solutions od lat skutecznie pomaga przedsiębiorcom we wdrażaniu nowoczesnych technologii w zakładach produkcyjnych. Nasze rozwiązania skutkują poprawą wydajności, lepszą jakością produktów oraz wzrostem konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Zapraszamy do współpracy!