22 grudnia 2017 Mechatronic Concept Designer Najnowsze wpisy Plant Simulation Przemysł 4.0 Teamcenter Wirtualne Uruchomienie 0

Zdefiniowany może zostać na wiele sposobów – jedną z prostszych definicji, jaką można przyjąć to: organizacje (przynajmniej dwie), które w myśl wspólnej idei, wprowadzają i kontynuują działania mające na celu przedstawienie odbiorcy kompleksowej oferty produktów.

Łańcuch dostaw jest naturalnie określeniem powszechnie znanym, bez wdrożenia którego większość firm nie byłaby w stanie już dziś poprawnie funkcjonować.

W dobie dzisiejszych czasów tempo, które napędza infrastrukturę, bardzo mocno weryfikuje działania poszczególnych firm, i niejako zmusza do je do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Cel, jaki im przyświeca to oczywiście utrzymanie dobrej pozycji na rynku, a dodatkowo konsekwentnie wpływa na rozwój i optymalizację poszczególnych łańcuchów dostaw.

Firmy pod presją wymagań klientów, jak i presji związanej z działaniem konkurencji zobligowane są do poszerzenia swoich portfolio, a także wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań.

W latach wcześniejszych inwestycja w analogiczną strategię pozwalała na sprostanie założeniom z owych czasów (czyt. lata 90).

Dzisiaj sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Łańcuchy dostaw tworzą standardy, są rozwijane, poddawane optymalizacjom – wszystko po to, aby firma mogła uzyskać jak największą efektywność.

Okazuje się jednak, że same tego typu zabiegi mogą już nie wystarczać. Coraz bardziej zauważalne są wzrosty poszerzenia obszaru działalności, na bardziej złożone grupy łancuchów dostaw, czyli sieci. Jest to naturalne następstwo opisanych wcześniej czynników – konkurencji czy wymagań klientów, gdzie firmy dążą do maksymalnego wykorzystania potencjału.

Sprawne zarządzanie łańcuchem może mieć pozytywny wpływ na aspekty finansowe korporacji, jak również na poziom zadowolenia klienta(lub jego brak). Zarządzanie łańuchem to hipoteza planu, kontroli jak i sterowania w nawiązaniu do łańcucha logistycznego. W zależności od przyjętych kryteriów najczęściej uwzględnianymi założeniami zarządzania łańuchem dostaw są między innymi:

uzyskanie jak najkrótszego czasu realizacji,

możliwie niskich kosztów realizacji (z uwzględnieniem jak najwyższego poziomu jakości),

utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów.

Zastosowanie zarządzania łańuchem dostaw jest wartością dodaną – zarówno dla dostawcy, jak i odbiorcy.

Klienci mogą posiadać profity ze względu na:

zmniejszenie kosztów,

polepszenie jakości,

skrócenie terminów dostaw,

zwiększenie efektywności konkurencyjnej.

Natomiast sam dostawca z kolei posiada korzyść ze względu na:

długie terminy umów,

zwiększone zyski,

możliwość przewidywania – po wcześniejszym uzyskaniu informacji,

Polepszenia jakości produktu,

zoptymalizowania długości trwania cyklu.

Generalnie wprowadzenie koncepcji wpływa na poprawe obsługę oraz ograniczenia kosztów logistycznych.

Na co dzień w zależności od wielkości firmy, możemy mieć styczność z łańuchami o różnym zasięgu – dlatego rozpatrywane jest określenie długości łańcuchców. Mogą to być łańuchy o charakterze lokalnym, branż, sektorów, euro oraz globalne. Z reguły najbardziej wydajne okazują się być łańcuchy dostaw posiadające zasięg największy.

Dobrze wdrożona procedura zarządzania łańuchami otwiera przed poszczególnymi korporacjami wartościowe perspektywy.

Sytuacją szczególną jest wdrożenie koncepcji łańucha dostaw w przemyśle 4.0. Jest to podyktowane złożonością tego procesu, który wymaga synchronizacji:

Rozpatrujemy tutaj dwa czynniki, takie jak:

1) Sprawnie rozwijający sie przemysł (w dużej mierze opierający się o technologie sieciowe), wraz z coraz prężniej rozwijająca się się e-gospodarką.

2) Drugi czynnik stanowi potencjał wynikający ze sprawnie zarządzanego łańcucha dostaw.

Przemysł 4.0

Prowadzi do zmian, mających charakter wzrastającej kompleksowości wszelakich rozwiązań. W poprzednich etapach rozwoju przemysłu(1,2,3) gdzie trendem były rozwiązania częściowe, obecnie wymagane są koncepcje całościowe. Wprowadzenie rozwiązań kompletnych, spójnie połączonych z poszczególnymi systemami dystrybucji, a także dostaw pozwalają na zwiększenie produktywności, i uzyskanie lepszych wyników dla firm.

Wpływa to pozytywnie na funkcjonowanie łańcucha dostaw, dąży do uzyskania większej elastyczności, co pozwoli uzyskać sprawniejszą optymalizację po przez częstsze zmiany koncepcji, podyktowane przez tempo rozwoju rynku. Zmiany wpłyną też na szybkość wymiany informacji, co przełoży się na czas realizacji poszczególnych projektów. Bardziej kompleksowa analiza danych wpłynie także na redukcję kosztów danego przedsięwzięcia.

Łańuch dostaw realizując założenia przemysłu 4.0, głównie zmierza do optymalizacji(skrócenia) czasu operacji dostaw. Wymagania rynku i wpływ konkurencji zdeterminuje poszczególnych dostawców do pozyskiwania rozwiązań przyspieszających wdrożenie nowych produktów, jak również fizycznego przepływu towaru pomiędzy poszczególnymi czynnikami łańcucha.

Wdrażanie łańcuch dostaw w przemyśle 4.0, jest procesem zdecydowanie złożonym. Natomiast pozwala na uzyskanie szybkiej i sprawnej optymalizacji ważnych czynników projektu, jak i dążenia do ciągłego rozwoju.