1 lipca 2020 Mechatronic Concept Designer Przemysł 4.0 0

Mechatronics Concept Designer jest kompleksowym narzędziem do symulacji projektowanych maszyn. Środowisko NX MCD odwzorowuje nie tylko kinematykę, ale również dynamikę poszczególnych części składowych całej konstrukcji wraz z zależnościami pomiędzy nimi. Dzięki temu inżynierowie mogą już na wczesnym etapie wykrywać błędy, zanim jeszcze rozwiązanie zostanie wdrożone w fabryce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oprogramowanie NX MCD wzbogacane jest coraz większą liczbą interfejsów pozwalających na komunikację z urządzeniami i oprogramowaniem różnych producentów.

Oprócz łączności z PLC możemy wymieniać dane z systemami sterowania robotów, obrabiarek oraz innych narzędzi analitycznych czy symulacyjnych w tym narzędzi do sterowania procesami ciągłymi. Poniżej tabela z zestawieniem interfejsów wspieranych przez NX MCD.

Masz pytania na temat wdrożenia MCD w Twoim przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z nami: +48 508 685 539 lub support@ks-iss.com