13 listopada 2018 Plant Simulation Process Simulate Przemysł 4.0 Wirtualne Uruchomienie 0

Wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i/lub międzynarodowym jest jednym z głównych celów przedsiębiorców na całym świecie. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nie jest jednak możliwe bez inwestycji w nowoczesne technologie. Ich zastosowanie pozwala zwiększyć wydajność pracy w zakładach przemysłowych oraz wyeliminować błędy i awarie na wczesnych etapach produkcji.

Jednym z najnowocześniejszych programów wykorzystywanych przez czołowych producentów jest Tecnomatix. Ten kompleksowy system rozwiązań skutecznie wspiera poszczególne etapy wytwarzania w zakładzie produkcyjnym – od momentu planowania poprzez symulację po wdrożenie towarów do rzeczywistej produkcji.

Tecnomatix składa się z trzech podstawowych modułów:

Moduł I: Planowanie i optymalizacja linii produkcyjnych oraz logistyki za pomocą Plant Simulation;
Moduł II: Programowanie robotów offline za pomocą Process Simulate, Robcad, RobotExpert;
Moduł III: Konfigurowanie miejsca pracy pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, oraz optymalne rozmieszczenie wyposażenia i zaplanowanie przepływu materiałów za pomocą Jack oraz Process Simulate Human.

W każdym z tych modułów można przeprowadzić wirtualny rozruch sterowników PLC.

Przedsiębiorstwa korzystające z Tecnomatix są w stanie zdecydowanie poprawić efektywność w planowaniu produkcji oraz wydajność pracy. Dzięki stworzeniu wirtualnej fabryki mogą jeszcze na etapie planowania sprawdzić poprawność działania wszystkich procesów, co pozwala na uniknięcie kosztownych błędów przy wprowadzaniu poprawek w realnej produkcji.

Już teraz umów się na prezentację Tecnomatix w swojej firmie: +48 32 775 50 13 lub support@ks-iss.com. Zobaczysz, jak zastosowanie tego rozwiązania może poprawić funkcjonowanie Twojego biznesu z uwzględnieniem specyfiki branży oraz zasobów, jakimi dysponujesz.