14 września 2018 Przemysł 4.0 0

Wirtualna fabryka, czyli inaczej Digital Twin, to użyteczne rozwiązanie dla firm prosperujących w przemyśle.

Czym jest Wirtualna Fabryka?

Wirtualna fabryka, czyli inaczej Digital Twin jest ściśle związana z koncepcją cyfrowego bliźniaka. Dzięki temu rozwiązaniu firmy prosperujące w przemyśle mogą przetestować realne procesy w wirtualnej rzeczywistości.

W Polsce prym w cyfrowej rewolucji przemysłowej wiodą firmy z branży automotive. Jednak rozwiązanie doskonale sprawdza się także w przemyśle spożywczym, maszynowym, ciężkim, elektronicznym, stoczniowym, lotniczym oraz przy logistyce i magazynowaniu.

Przewaga konkurencyjna dzięki Wirtualnym Fabrykom.

Wirtualne Fabryki to odpowiedź na rosnące wymagania rynku. Zdaniem ekspertów jedyną drogą do wzrostu konkurencyjności dla polskich firm przemysłowych na rynku globalnym jest inwestycja w nowe technologie pod kątem Industry 4.0. Odchodzi się już od podejścia, w którym to niski koszt produkcji mógłby stanowić jedyną przewagę konkurencyjną.

Jakie korzyści daje wdrożenie Wirtualnej Fabryki?

Wirtualne Fabryki pozwalają stworzyć wierną kopię zakładu produkcyjnego czy fabryki w wirtualnej rzeczywistości. Jakie korzyści daje takie rozwiązanie:

– możliwość wykonania symulacji przy wdrożeniach nowych procesów produkcyjnych, bez ryzyka narażenia już istniejących procesów na wystąpienie jakichkolwiek zakłóceń;

– możliwość wykonania symulacji już wdrożonych procesów w celu ich optymalizacji.

Prace poszczególnych rozwiązań sprawdzić można przy zastosowaniu różnych warunków pracy, przy wprowadzeniu nowych zastosowań, jak i sytuacji niepożądanych – czyli awarii, co daje nam:

– zwiększenie wydajności pracy, dzięki testowaniu różnych wariantów wdrażanych procesów;

– podwyższenie jakości produktów, dzięki zoptymalizowanym procesom wykluczającym błędy w produkcji;

– obniżenie kosztów, dzięki zastosowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, wybranych dzięki symulacjom i testom poszczególnych procesów;

– krótszy czas projektowania i wprowadzania produktów na rynek, dzięki możliwości tworzenia kopii bazowych rozwiązań;

– lepsza integracja procesów produkcyjnych, magazynowych oraz logistycznych;

– większa kontrola nad pełnym cyklem życia produktu, pozwalająca na szybką reakcję i optymalizację już wdrożonych procesów.

Wirtualna Fabryka w Twojej firmie.

Warto już teraz przyjrzeć się możliwościom, jakie daje Przemysł 4.0. Dzięki niemu podejście do produkcji staje się bardziej elastyczne, kompleksowe, a produkt bardziej dopracowany pod wymagania klienta. Presja społeczeństwa, jak i ciągle wzrastające oczekiwania odbiorców, generują potrzebę zwiększania efektywności produkcji. Podążanie za nowymi technologiami nie jest już kwestią wyboru dla polskich firm przemysłowych, którym zależy na wzroście konkurencyjności, ale wymogiem.

Nie można jednak zapomnieć o indywidualnym podejściu w przypadku wielu rozwiązań. Doświadczony zespół KS Industry przygotuje dla Ciebie rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy. Na podstawie przygotowanego indywidualnego modelu symulacyjnego na długo przed dokonaniem ingerencji w istniejący bądź planowany proces sprawdzi alternatywne rozwiązania. Symulacja zagwarantuje uniknięcie błędów, pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania: jakie parametry i scenariusze są optymalne w obszarze produkcji i logistyki w Twojej firmie.