19 grudnia 2017 Najnowsze wpisy Process Simulate Przemysł 4.0 VersionDog Wirtualne Uruchomienie 0

Digital Factory

„Potrzeba jest matką wynalazków” – jak mówi przysłowie lub „to sytuacja skłania do wprowadzania innowacji i ułatwiania sobie życia”.

Obie definicje są jak najbardziej trafne. Wynika to z bieżącej sytuacji na rynku, gdzie niedostarczenie odbiorcy kompleksowej oferty, najczęściej okazuje się całkowitą klęską dla dostawcy. Po raz kolejny firmy chcąc utrzymać swoją stabilną pozycję na rynku, stale rozwijają bieżące portfolio.

Nie inaczej jest w przypadku Firmy Siemens i powstania branży Digital Factory, która jest jednym z efektów wdrażania długoletniej strategii, w myśl której Siemens wprowadził, a także stale wdraża innowacje w szczególnie ważnych dla korporacji branżach, czyli:
-cyfryzacji,
-automatyzacji,
-elektryfikacji.

Ważnym przykładem jest oprogramowanie PLM- „Siemens PLM Software” – które służy do projektowania, jak i symulacji wykonanych czynności-w odniesieniu do samego produktu, jak i bardziej złożonych procesów – linii produkcyjnych.

W odniesieniu do Siemiens PLM Softawre należy zwrócić uwagę na ich sztandarowe produkty, czyli:
-Tecnomatix,
-Simatic software,
-Nx,
-Teamcenter,
-Solid edge ,
-Spinfire,
-3dconnexion.

Dużym plusem jest ich elastyczność- możliwe jest połączenie ich z sobą, ale nie tylko – mogą być kompatybilne pod względem współpracy z innymi systemami, promowanymi przez innych producentów.
Spełniają one także wymagania dla różnej wielkości firm, tu również nie ma ograniczenia. Możemy w tym miejscu rozpatrywać duże, jak i mniejszej wielkości firmy.

Rys. 1 – „Tecnomatix Plant Simulation” (Czyt. Narzędzie dedykowane do projektowania i planowania procesów produkcyjnych).

Wirtualne środowiska

Dużo uwagi obecnie poświęca się pojęciu wdrożeń wirtualnych środowisk.
Trudno się też dziwić, ponieważ jest to temat absolutnie funkcjonalny i rozwojowy. Nie sposób nawiązać też do cyfryzacji, gdzie w przypadku przemysłu opiera się ona na zastosowaniu danych z procesu produkcyjnego, przy użyciu najnowszych rozwiązań IT. Możliwe jest zastosowanie informatyzacji do wielu procesów w firmie produkcyjnej. Jest to niejako powiązane z ideą o nazwie „Digital Twin”, łączącej fizyczny system, wraz z jego analogicznym „odbiciem” cyfrowym. Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie.

Nawiązując do firmy Siemens: dużą rolę odgrywa tutaj „Partnerstwo” z poszczególnymi odbiorcami. Wypracowana relacja na tym obszarze sprzedaży jest bardzo istotna z perspektywy dostawcy oraz odbiorcy. Firmy kupujące wdrażają sprawdzone, pewne, funkcjonalne rozwiązania, a dzięki swojemu doświadczeniu ułatwiają codzienną pracą innym użytkownikom, w zależności od ich potencjału. ( Informacyjnie – firma KKS Solution otrzymała w tym roku tytuł na przełomie Stycznia/lutego tytuł najlepszego partnera w Europie, podczas spotkania partnerów handlowych SIEMENS PLM W Bukareszcie). Najczęściej współpraca z partnerami oceniana jest pozytywnie.

Rozwiązań, jak i potrzeb jest coraz więcej. Przemysł cały czas idzie do przodu, tak jak ciągle rosną oczekiwania klientów — przez co ryek staje się z dnia na dzień atrakcyjniejszy (i bardziej konkurencyjny).

Podsumowując, zastosowanie rozwiązań z Siemens PLM Software niesie z sobą wiele korzyści. Przyczyniają się one do powstania innowacji i poprawy produktywności w codziennym funkcjonowaniu firm.